Kontaktoplysninger

Denys Grombacher. 

Forskningsinstitution

Nuværende institution Stanford University, og projektet vil blive gennemført på Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

Forskningsprojekt

Novel Data Acquisition Strategies for Improved Characterization of Groundwater Resources Using Surface Nuclear Magnetic Resonance.

Forskertalent

Denys Grombacher

Ph.d, født 1988

Fagområde

Geofysik

Forskningsprojekt

Forbedret anvendelse af overflade-nuklear magnetisk resonans til lokalisering og karakterisering af grundvandsressourcer.

Hvad handler dit projekt om?

Vores mål er en forbedret anvendelse af NMR-teknikken (overflade-nuklear magnetisk resonans) til karakterisering af grundvandsressourcer. Vi vil anvende fremskridtene inden for medicinsk anvendelse af NMR til at skabe nye, eksperimenterende protokoller for overflade-NMR, der kan forbedre signalkvaliteten og metodens egnethed til på en ikke-invasiv måde at kvantificere, lokalisere og karakterisere grundvandsressourcerne. Disse fremskridt vil kunne bidrage til at danne et oplyst grundlag for forbedret administration af grundvandsressourcerne.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid elsket udendørslivet og haft en stor interesse for fysik. Geofysik giver mig mulighed for at arbejde med fysiske problemstillinger udendørs.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I projektet undersøger vi nye og innovative former for anvendelse af overflade-NMR med fokus på, hvorvidt alternative nye og eksperimenterende protokoller kan føre til forbedrede præstationer. En udfordring vil blive at tilpasse de foreslåede metoder til de vanskelige betingelser for NMR-eksperimentet så det sikres, at de nye teknikker er både anvendelige og hurtige i felten.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at arbejde i et udfordrende akademisk miljø sammen med en række eksperter med komplementær kunnen og viden. Projektet vil give mig mulighed for at udvikle den bredere vifte af ekspertise, der er essentiel for, at jeg kan udvikle mig til en velfunderet uafhængig forsker. Finansieringen vil også gøre det lettere for mig at deltage i internationale konferencer og hjælpe med at opbygge internationale samarbejdsforhold.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Novel Data Acquisition Strategies for Improved Characterization of Groundwater Resources Using Surface Nuclear Magnetic Resonance.

Universitet og bopælskommune

Stanford University og bopæl i Stanford, Californien, USA.