Kontaktoplysninger

Emil Wolsk.

Forskningsinstitution

Brigham and Women's Hospital, Cardiovascular Imaging Core Laboratory (CICL) og Harvard Medical School, USA. 

Forskningsprojekt

Kan ændringer i biomarkører forudsige kommende hjertehændelser hos hjertesyge patienter?

Forskertalent

Emil Wolsk

Postdoc, ph.d, født 1977

Fagområde

Hjertesvigt, kardiovaskulær medicin

Hvad handler dit projekt om?

Projektet handler om at udvikle metoder, som kan forudsige, om en given hjertepatient vil få en blodprop i hjertet, blive indlagt med hjertesvigt eller dø indenfor kort tid. Jeg vil se på, om ændringer i f.eks. puls, blodtryk, nyrefunktion og andre biomarkører over tid kan forudsige en forværring i hjertesygdom eller død. Denne viden kan få lægen og patienten til at ændre på behandlingen og opfølgningen og derved måske forbedre prognosen. Projektet er baseret på data fra mange af de seneste års større hjertesvigtsstudier, og derved har jeg mulighed for at følge ændringer i biomarkører og relatere disse til det kardiovaskulære udfald hos mange tusinde patienter.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min oprindelige forskningskarriere tog afsæt i grundforskning indenfor inflammation og metabolisme. Det fysiologiske aspekt vakte min interesse og førte senere til, at jeg blev interesseret i kardiologi. Jeg har efterfølgende forfulgt denne interesse både klinisk og forskningsmæssigt. Især hjertesvigt er et felt i kardiologien, hvor fysiologien har en fremtrædende rolle, og jeg har forsøgt at udføre hjertesvigtsforskning både fra en klinisk, fysiologisk og epidemiologisk vinkel.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringerne ligger i at beskrive, hvordan simple tidsmæssige ændringer i biomarkører (f.eks. puls) er relateret til en kompleks sygdomsprogression. De fysiologiske ændringer, der fører til manifest sygdom, har ofte baggrund i en kompleks kæde af hændelser, der ikke nødvendigvis er ens fra patient til patient, eller som har samme tidsmæssige forløb. Det er en udfordring at reducere det komplekse til viden, der er klinisk anvendeligt og operationelt. Perspektivet er, at læge og patient kan blive opmærksom på, at risikoen for forværring i hjertesygdom er øget den kommende tid og derved give mulighed for at ændre behandlingen og opfølgningen. Brugen af biomarkører som puls og blodtryk er fordelagtig, idet markørerne ændrer sig momentant og er lette at måle. Det gør min forskning meget let at forankre i den kliniske hverdag, hvis den viser sig at have prognostisk anvendelse.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Tildelingen af Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillingen har stor betydning for mig. Dels er det en anerkendelse af min forskning tildelt af erfarne og dygtige forskningskollegaer, dels betyder det, at jeg kan opretholde og udvide min forskning på Brigham & Women’s Hospital på længere sigt.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The significance of short-term changes in biomarkers as predictors of eminent cardiovascular outcomes in high risk patients.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er rejst til Boston sammen med min ægtefælle Helene Mygind Wolsk, der forsker i børneastma på Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School. Sammen har vi to børn, Rose på fem år og Ellinor på et år. Flytningen til Boston har været en utrolig oplevelse for familien, og intensiteten ved at flytte til et nyt land som familie og dele de mange nye indtryk og oplevelser er noget, vi tager med os i resten af vores liv. I fritiden er de bedste stunder, når hele familien er på udflugt, ude at hike eller løbe. Stunder som Boston og New England byder rigeligt på.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Aurehøj Amtsgymnasium og bopæl i Gentofte Kommune.