Kontaktoplysninger

Ewa Katarina Ohlsson

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

Forskningsprojekt

Afdækning af den rolle, som replikativ stress har i blodstamceller.

Forskertalent

Ewa Katarina Ohlsson

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde

Molekylær Biomedicin

Hvad handler dit projekt om?

Organer med en høj omsætning af celler kræver en kontinuerlig nydannelse af celler fra somatiske stamceller for at opretholde vævet. Imidlertid falder aktiviteten af stamceller med alderen, hvilket resulterer i et regenerativt tab af væv i f.eks. tarm og blodsystem. Med projektet ønsker jeg at identificere årsagerne til den funktionelle tilbagegang i somatiske stamceller i blodet, hvilket kan være første skridt i retning af at udvikle behandlinger af aldersbetingede sygdomme.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som studerende i biomedicin på Lunds Universitet blev jeg tidligt interesseret i blodsystemet, og hvordan det kunne blive undersøgt for at få en bredere forståelse af stamceller og cancer-stamceller. Som ph.d.-studerende undersøgte jeg, hvordan normale blodceller kan blive transformeret til ondartede leukæmiceller, og identificerede et gen, som er nødvendigt i kræftens indledning. Jeg håber med dette projekt, at jeg kan bidrage til at øge forståelsen for, hvordan DNA-skader i stamceller kan lede til sygdomme hos ældre mennesker, heriblandt leukæmi. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet har til formål at forstå de komplicerede processer, der sker i aldrende blodstamceller (s.k. hæmatopoietiske stamceller; HSC), som forårsager et aldersbetinget fald i HSC-aktivitet hos mennesker og mus. Det resulterer i et svækket immunsystem og en øget forekomst af anæmi og kræft. En mulig forklaring på funktionstabet er, at cellerne udsættes for DNA-skader, når de under celledeling skal kopiere deres DNA – såkaldt replikativ stress. Årsagen til disse DNA-skader er imidlertid ikke fuldt belyst, og de metoder, der hidtil er anvendt til påvisning af DNA-skader i HSC, har givet en ufuldstændig forståelse. I dette projekt vil jeg bruge HSC fra mus med et reduceret niveau af replikativ stress og avancerede mikroskopiske teknikker til at undersøge mekanismen bag DNA-skader i en hidtil uset opløsning. Jeg vil fastslå, hvorvidt reduceret replikativ stress kan mindske funktionstabet i blodets stamceller, hvilket kan fremme udviklingen af behandlinger mod aldersbetingede sygdomme i blodsystemet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet er en stor anerkendelse af, at mit projekt er relevant, og at jeg har evner til at udføre forskningen. Bevillingen giver mig også mulighed for at realisere mine ideer; jeg vil for eksempel initiere et nyt samarbejde med en forskningsgruppe ved Lunds Universitet i Sverige, hvor jeg skal bruge deres etablerede metoder indenfor knoglemarvstransplantationer og DNA-sekvensering for at studere hæmatopoietiske stamceller på enkeltcelleniveau. Sapere Aude-bevillingen vil også give mig mulighed for at øge mit internationale netværk og knytte tætte kontakter med ekspertise indenfor mit felt, som kan hjælpe med at føre min forskning til nye niveauer.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Elucidating the role of replicative stress in hematopoietic stem cells.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Katedralskolan i Linköping og bopæl i Frederiksberg Kommune.