Kontaktoplysninger

Frederik Poulsen

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet.

Forskningsprojekt

Billeder på eksil i Det Gamle Testamente.

Forskertalent

Frederik Poulsen

Postdoc, ph.d, født 1984

Fagområde

Teologi, bibelsk eksegese (dvs. bibelfortolkning)

Hvad handler dit projekt om?

”Images of Exile” – eller ”Billeder på eksil” – undersøger forestillingerne om eksil i Det Gamle Testamente. Frem for nøgterne skildringer af faktiske begivenheder er ”eksilet” i den bibelske litteratur nærmere et litterært og teologisk begreb. Ved hjælp af moderne metaforteori vil jeg vise, at eksilbegrebet hos de gammeltestamentlige profeter omfattes som meget mere end blot fysisk landflygtighed. Begrebet henviser også til fremmedgørelse, social marginalisering og åndelig rodløshed. Jeg er især optaget af, hvilke billeder profeterne bruger om livet i eksil. Esajas beskriver tilværelsen i eksil som blindhed, slaveri og fangenskab. Jeremias fortolker det som ufrugtbarhed, rodløshed og forladthed, som når en mand forlader sin hustru. Og Ezekiel skildrer eksilet som en åndelig død, folket skal vækkes til live fra. Det spændende er, at de anvendte billeder er med til at udvide begrebet og farve, hvad et liv i eksil kan betyde.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for Det Gamle Testamente opstod på bachelor-delen af teologi, da jeg først lærte hebraisk og siden lærte at arbejde kritisk og detaljeret med denne righoldige samling af litteratur. Min bedstefar har været docent i faget med speciale i geografi og arkæologi, men for mig er teksterne og deres teologi det mest spændende. Især hos profeterne finder vi en rigdom af billeder og indviklede teologiske udsagn, som man aldrig bliver færdig med at studere og fortolke. Jeg faldt over emnet ”eksil” for år tilbage, da jeg skrev guldmedaljeafhandling. Det er et klassisk emne i bibelfortolkningen og samtidig et begreb, der også i vores tid med krigsflygtninge og folkevandringer bliver ved med at være aktuelt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En forskningsmæssig udfordring ved enhver beskæftigelse med den gammeltestamentlige profetlitteratur er de mættede og tvetydige udsagn. Det gælder især, når profeterne taler om eksil. Er der tale om en konkret begivenhed? Eller er det et billede – en metafor – som henviser til noget andet? Når der tales om en ”ørken”, mener de så den konkrete stenørken, eller er ørkenen nærmere et billede på lidelse, depression eller eksistentiel anfægtelse? Den første udfordring er altså at identificere en teksts genre og det anvendte billedsprog. Den næste udfordring er så at udlægge det. Det kræver en ekstrem opmærksomhed og kreativitet i læsningen. Blandt perspektiverne ved mit projekt er, at afdækningen af eksilbegrebet som et betydningsskabende knudepunkt for Bibelens billedsprog kan bane vej for en ny forståelse af profeterne og deres skrifter. Dernæst kan et nyt blik på disse gamle tekster hjælpe os med at forstå, hvorfor ”eksil” også i vores tid bliver ved med at fungere som en grundmetafor for social udsathed og åndelig rodløshed.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen vil få stor betydning for min forskerkarriere. Jeg er beæret og glad over at modtage den. Det er en stor chance for mig som ung forsker. Sapere Aude-programmet og den dertil hørende bevilling vil styrke og udbygge mit internationale netværk. For det første får jeg mulighed for at samle forskere fra Europa, Israel og USA til en international konference i København. Denne konference vil skabe et mødested mellem de forskellige forståelser af eksil, som man finder i de jødiske og kristne fortolkningstraditioner. For det andet får jeg mulighed for at tilbringe nogle måneder ved universitetet i Bonn, hvor Tysklands førende forsker i Esajas’ Bog, Ulrich Berges, er professor.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Images of Exile: the Nature of the Exile in the Prophetic Literature of the Bible.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med sognepræst Maren Pitter Poulsen (Herslev-Gevninge-Kornerup pastorat ved Roskilde), og sammen har vi Johan (snart fem år) og Samuel (halvandet år). Vi bor i præstegården i det idylliske Herslev bag den smukke middelalderkirke og med udsigt til Roskilde fjord. Den lille landsby er kendt for sit bryggeri – Herslev Bryghus – hvor jeg ynder at nyde det lokale øl. Jeg sætter stor pris på at tage del i det lokale liv omkring børnehave, kirke og bylaug. I min fritid cykler jeg lange ture på min racercykel, spiller violin i en klassisk strygekvartet og elsker at lege med mine sønner.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Næstved Gymnasium og HF (2003) og bopæl i Lejre Kommune.