Kontaktoplysninger

Jakob Stokholm

Forskningsinstitution

COPSAC, Dansk BørneAstma Center og New York University, Langone Medical Center, USA.

Forskningsprojekt

Sammensætningen af tarmens tidlige mikrobiom og risiko for astma, allergi og eksem i barndommen.

Forskertalent

Jakob Stokholm

Postdoc, ph.d, født 1979

Fagområde

Pædiatri, mikrobiologi

Hvad handler dit projekt om?

Projektets studiehypotese er, at tarmens komplekse samfund af bakterier (mikrobiomet) i det tidlige liv spiller en afgørende rolle for senere udvikling af astma, allergi og eksem. Denne sammenhæng vil blive analyseret i data fra COPSAC2010 kohorten bestående af 700 danske børn fulgt tæt siden fødslen og seks år indtil videre. Studiets formål er at afdække ”beskyttende” og ”forværrende” bakterielle sammensætninger med relation til senere sygdomsudvikling hos børnene. Sapere Aude-projektets formål er at validere disse resultater i en musemodel. Unge mus uden bakterier bliver podet med bakterieprøver fra kohortebørnene, som derved danner grundlag for musenes tidligste mikrobiom. Musene stimuleres senere med et astmafremkaldende stof, og der vil løbende blive indsamlet bakterieprøver fra deres tarm og måles biomarkører for immunfunktion, inflammation og astma i blodet. Hypotesen er, at en "forværrende" mikrobiel sammensætning vil fremme udviklingen af astmasymptomer og inflammation i musen, mens en "beskyttende" sammensætning vil hæmme astmaudviklingen.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under lægeuddannelsen stifter man kortvarigt bekendtskab med mange fagområder, og her startede min interesse for pædiatrien. Jeg fulgte mit mål om at blive pædiater på Næstved børneafdeling, hvor der netop var etableret samarbejde med Dansk BørneAstma Center om at starte en fødselskohorte. Jeg blev ph.d.-studerende ved dette projekt og har lige siden forsket i miljøets (i særdeleshed det mikrobiologiske miljøs) betydning for udvikling af sygdom hos børn. Vi står overfor et spændende paradigmeskifte i forhold til opfattelsen af kroppens bakterier. Fra at have haft en ren skurkerolle forstår vi efterhånden, at vi lever i symbiose med vores ”gode” bakterier og den altafgørende betydning af at værne om disse.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Astma, allergi og eksem er immun-medierede sygdomme, som opstår på bagrund af komplekse samspil mellem gener og miljø i det tidlige liv. Der er gennem årene identificeret mange risikofaktorer for disse sygdomme, men de bagvedliggende mekanismer er stadig kun dårligt forstået. Blandt de mest betydende miljøfaktorer er sandsynligvis sammensætningen af børnenes tidlige mikrobiom, som i de første leveår ser ud til at kunne påvirke modningen af immunforsvaret og derved sygdomsrisiko. Jeg forsøger i det eksisterende kohortedata at identificere de vigtigste bakteriesammensætninger, og dernæst vil jeg med Sapere Aude-bevillingen forsøge at eftervise mekanismen bag projektets resultater i en musemodel. Hvis det lykkes, kan det lægge fundamentet for at forstå mikrobiomets betydning i astmaudviklingen og i fremtiden potentielt føre til en målrettet probiotikabehandling af børn i risiko.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At blive udvalgt til at indgå i Sapere Aude-programmet er først og fremmest en stor anerkendelse. Det bekræfter samtidig, at projektidéen har stor videnskabelig tyngde, og at den translationelle tilgang, der danner bro mellem en klinisk forskningsenhed og et mere basalvidenskabeligt laboratorium, kan føre til en unik synergi. For mit postdoc-projekt vil den ekstra bevilling betyde, at jeg får ressourcer til af validere mine resultater i en laboratoriemodel, som forhåbentlig vil føre studiet fra at være rent observationelt imod en forståelse af mulige mekanismer og kausalitet.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Development of the Gut Microbiome and the Risk of Asthma, Eczema and Allergy.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 36 år og bor i Solrød Strand med min kone Gry, og mine tre børn: Maj, Adam og Ellen. Det meste af min fritid går derved ganske naturligt som familiefar med alle de sjove og glade dagligdags begivenheder, der optræder med en børneflok. Jeg kan lide at forstå sammenhænge til bunds og er ikke bange for nye udfordringer, så længe de pirrer min nysgerrighed, hvad enten det er på hjemmefronten eller i forskningen. Lige nu bor vi i Brooklyn, New York, mens jeg arbejder hos en af de førende grupper inden for mikrobiomets betydning for vores helbred. Ud over at være en fantastisk forskningsmæssig oplevelse, er det samtidig et stort familieeventyr.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Tårnby Gymnasium og bopæl i Solrød Kommune og pt. Brooklyn, New York, USA.