Kontaktoplysninger

Jannik Bruun Larsen.

Forskningsinstitution

DTU Nanotech, Institut for Mikro- og Nanoteknologi.

Forskningsprojekt

Nye membran-baserede delivery systemer til effektiv og specifik levering af kemoterapeutiske stoffer til kræftceller.

Forskertalent

Jannik Bruun Larsen

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

Drug delivery. 

Hvad handler dit projekt om?

Hvert år bliver mere end 12 millioner mennesker diagnosticeret med kræft på verdensplan. Kemoterapi er stadig den mest anvendte behandlingsform, men har omfattende bivirkninger. Derfor forskes der intenst i systemer, der primært transporterer lægemidler ind i kræftceller uden at ramme kroppens raske celler. Et sådan målrettet system lavet af kunstige cellemembraner, omkranset af en beskyttende kappe, der kan fjernes af enzymer, der især findes omkring kræftceller, har vist sig meget effektivt. Systemet giver >100 gange højere lægemiddel koncentration inde i kræftceller i forhold til, at man bruger uindkapslet lægemiddel. Desværre har denne højere koncentration ikke resulteret i, at der bliver slået flere kræftceller ihjel. I dette projekt vil vi forsøge at forstå, hvad det er ved de fysiske egenskaber ved systemet, dets evne til at frigive det indkapslede lægemiddel eller dets placering inde i cellerne, som ikke er optimalt. Den viden vil vi bruge til at designe nye of forbedrede systemer, der vil føre til bedre kræftbehandling med færre bivirkninger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede som barn var jeg meget fascineret af naturvidenskab og slugte blandt andet Gyldendals Børne Leksikon specielt for at forstå, hvordan noget så komplekst som kroppen fungerer. På universitetet læste jeg Nanoteknologi, hvilket gav mig en bred forståelse for det komplicerede samspil mellem fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, man må kontrollere for at forudsige, hvordan materialer, så som membran-baserede delivery systemer, vil opføre sig i kroppen. Min plan er nu at kombinere min interesse for kroppens mekanismer med min nanoteknologiske viden og forhåbentligt udvikle nye behandlingsformer mod kræft.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I dette studie vil vi prøve at forstå diskrepansen mellem den utroligt høje transport af lægemiddel ind i kræftceller ved hjælp af de membran-baserede delivery systemer og den manglende evne til at slå cellerne ihjel. Disse tidligere forsøg viser med al ønskelig tydelighed, at det nuværende paradigme inden for feltet, hvor det største fokus ligger på ”bare” at få lægemidlet ind i cellen, ikke er fyldestgørende. Vi må i stedet forstå og optimere de fysiske og kemiske egenskaber ved systemet, som gør, at lægemidlet ender det rigtige sted inde i cellen og dermed få slået kræftcellen ihjel. Denne optimering vil gøre lægemidlet mere effektivt, hvilket vil betyde, at man kan give mindre doser og dermed mindske bivirkningerne. Derfor vil vi bruge biofysiske teknikker til at kortlægge forskellene i egenskaber mellem individuel delivery systemer og anvende avancerede mikroskopi teknikker til at kortlægge, hvor i cellen delivery systemerne ender og forsøge at optimere egenskaberne ved systemet, så vi får mest muligt lægemiddel frigivet det rigtige sted.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At indgå i Sapere Aude-programmet er en stor ære og et fagligt skulderklap. Helt konkret muliggør den ekstra bevilling, at jeg kan forlænge mit ophold på Harvard University og udvide mit projekt til også at omfatte studier af, hvordan de udviklede delivery systemer interagerer med immunceller, og om de potentielt kan udnyttes til at aktivere immunforsvaret i forbindelse med med kræftbehandling. Derudover vil udnævnelsen som Sapere Aude DFF-Forskertalent forhåbentlig fungere som en vigtig døråbner i min fremtidige naturvidenskabelige karriere, så det bliver muligt tiltrække nye forskningsmidler og initialisere spændende internationale samarbejder.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Constructive delivery of cancer chemotherapeutics using virus-like liposomes.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min kone og vores to børn på to og fire år, så der er masser af liv og glade dage i vores hjem på Frederiksberg. Jeg er meget interesseret i al sport, både som deltager og tilskuer. Jeg har spillet fodbold og golf siden jeg var helt lille, men for tiden bliver det mest til en omgang squash med et par af mine gode venner i den legendariske ’Squashklubben anno 2010’. Når tiden er til det, elsker jeg at lave mad og hygge mig med familie og venner.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Gladsaxe Gymnasium og bopæl i Frederiksberg Kommune.