Kontaktoplysninger

Jean Farup.

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Forskningsprojekt

Multipotente stamceller i skeletmusklerne: et tveægget sværd under metabolisk dysfunktion?

Forskertalent

Jean Farup

Postdoc, ph.d, født 1984

Fagområde

Molekylær muskel- og stamcelle fysiologi

Hvad handler dit projekt om?

Når vi bliver syge, inaktive eller overvægtige har det ofte mange afledte negative konsekvenser. En af disse er forøget forekomst af fedtceller og bindevæv i mange af kroppens organer, herunder skeletmusklerne. Det kan have en række konsekvenser såsom forringet insulin-følsomhed og muskelfunktion. Mit projekt har til formål at undersøge, hvilke celler i vores muskler, der er ansvarlige for det og at prøve at forstå mekanismerne, der kan lede til den negative regulering af cellerne. For at kunne identificere de rigtige humane celler, anvender vi avanceret cellesortering og herefter en række cellemetabolisme, sekventerings- og karakteriseringsanalyser, som tilsammen vil danne et billede af celletypen. Efterfølgende vil vi undersøge, hvordan cellerne fra en syg i forhold til en sund muskel er forskellige. Endeligt vil vi anvende disse celler til forsøg, hvor vi undersøger, hvilke mekanismer, der ligger til grund for, at cellerne bliver til fedtceller i samspillet med omkringliggende celler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Skeletmusklernes enorme plasticitet har haft min interesse igennem mange år. Først manifesteret ved fascinationen af ekstreme sportspræstationer og senere ved forståelsen af skeletmusklernes fantastiske evne til at regenerere efter muskelskade eller sygdom. Senest har det pirret min nysgerrighed, hvor lidt vi ved om andre, ikke-muskel, celletyper, der ligger i muskelvævet, og hvordan de påvirker musklerne og deres funktion, f.eks. under type II diabetes. Sådanne celletyper findes i flere af kroppens organer og forståelsen af, hvordan cellerne reguleres, vil danne basis for forståelsen af inter-organ kommunikation.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af udfordringerne i projektet er isoleringen og karakteriseringen af de mesenchymale celler, som vi er interesserede i. Denne del af projektet skal danne fundamentet for den videre forståelse af cellernes funktion og betydning for skeletmusklernes metabolisme og funktion. Vores samarbejdspartnere på henholdsvis Stanford University og Sanford-Burnham Medical Research Institute er førende eksperter på stamcelle forskning og har gennem en årrække forfinet celleisolerings- og karakteriseringsmetoderne, som vi benytter os af. Herudover har de en række avancerede sekventeringsmetoder, virusbaserede protein modifikationsmetoder og dyremodeller, som vi kan benytte os af i jagten på forståelsen af cellernes funktion. Samlet vil vi kunne genere helt ny viden om disse celler i humane muskler, som kan være relevant i en række forskellige sygdomme, hvor musklernes metaboliske og mekaniske funktion bliver reduceret.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet betyder, at jeg kan forlænge mit forskningsophold i Californien (Sanford-Burnham Medical Research Institute og Stanford University). Således medfører bevillingen en styrkelse af det planlagte projekt ved inklusion af yderligere internationalisering og metodik, som vi har store forventninger til. Samtidigt får jeg mere tid til at interagere med internationalt førende forskningsgrupper, som jeg forventer vil styrke mig fagligt såvel som personligt. Samlet håber jeg, at det forstærker grundlaget for at genere ny og spændende viden, samt etablere mig selv som forsker efter postdoc-projektets gennemførsel.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Mesenchymal stem cells in skeletal muscle: a double-edged sword during metabolic dysfunction?

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Henriette, som arbejder med fysisk aktivitet og innovation i Aarhus. For ca. halvandet år siden flyttede til Hørning, syd for Aarhus, hvor vi nyder hus og have. Udover mere eller mindre frivillige gør-det-selv projekter i huset byder fritiden blandt andet på styrketræning og roning, hvilket har høj prioritet og giver ekstra overskud i en travl hverdag. Desuden har jeg en drøm om at købe en kajak, hvor jeg kan kombinere min træning med natur og frisk luft. Endeligt holder vi begge af ture til USA, hvor vi gerne besøger venner, nyder storbyer og vild natur.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ribe Katedralskole og bopæl i Skanderborg kommune.