Kontaktoplysninger

Frederik Teilfeldt Hansen

Forskningsinstitution

McGill University, Department of Biochemistry.

Forskningsprojekt

Bestemmelsen af strukturen af megaenzymet, cyclosporin syntetase, ansvarlig for produktionen af lægemidlet cyclosporin.

Forskertalent

Frederik Teilfeldt Hansen

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

Molekylærbiologi

Hvad handler dit projekt om?

Jeg vil undersøge og forstå strukturen af det enorme enzym, cyclosporin syntetasen. Dette megaenzym findes i svampe og er i stand til at producere det immunsuppresive stof cyklosporin, som benyttes til organtrans-plantationer. Enzymet er en såkaldt nonribosomalt peptid syntetase (NRPS), hvilket betyder, at det er i stand til at producere små peptider. Det er fra sådanne enzymer, at mange af de vigtigste lægemidler kommer. Den fungerer ligesom et samlebånd, hvor hver del har en specifik opgave, som tilsammen gør enzymet i stand til at producere et meget komplekst molekyle. Cyclosporin-syntetasen er et enormt protein, der består af 11 moduler, hver ansvarlig for tilføjelsen af én specifik aminosyre byggeblok til peptid produktet. Jeg vil benytte krystallografi og avancerede kryo-elektromikroskopiske metoder her på McGill til at kortlægge strukturerne af syntetasen i de forskellige stadier i biosyntesen af cyclosporin og derved bedre forstå, hvordan hvert element fungerer præcist i dette fascinerende molekylære samlebånd.    

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for de nonribosomale peptid syntetaser (NRPS’er) kom, da jeg påbegyndte mit ph.d.-studium hos Henriette Giese ved forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet. Her var emnet at identificere, hvilke produkter NRPS’erne i skimmelsvampen Fusarium producerer ved hjælp af klassiske molekylær biologiske metoder. Jeg blev hurtigt fascineret af det uhyre elegante samspil mellem de enkelte komponenter af NRPS’er, som fungerer som et enormt omhyggeligt molekylært samlebånd. Det udviklede sig så, som sådan noget gør, og jeg bevægede mig over i arbejdet med at forstå NRPS’erne strukturelt. Det ledte til et ophold ved Auckland Universitet i New Zealand og derefter til en postdoc-stilling ved Ditlev E. Brodersen, Aarhus Universitet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er et meget udfordrende projekt primært på grund af størrelsen af det enzym, jeg vil undersøge. Ikke alene er det enormt (næsten 1.6 mega Dalton), det består også af 11 moduler, der hver især har tre domæner alle igen bestående af bevægelige komponenter. Det vil alt sammen sige, at vi her har med et utroligt fleksibelt og mangfoldigt protein at gøre, og at jeg må benytte mig af forskellige molekylære metoder for at immobilisere det, så jeg bedre kan se de enkelte stadier i biosyntesen. Til at finde og visualisere selve strukturen af proteinet vil jeg bruge et meget avanceret kryo-elektronmikrop, hvorved jeg gennem hundredetusindevis af billeder af cyclosporin-syntetasen kan beregne dets endelige struktur. Strukturen vil give en masse information om, hvordan de enkelte komponenter skal interagere for at enzymet virker korrekt. Når vi ved det, kan vi designe vores egne små lægemiddelssamlebånd ved at splejse de enkelte dele af NRPS’erne sammen på kryds og tværs samt re-designe allerede kendte NRPS medicinfabrikker.        

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det vil betyde meget, at jeg får tildelt Sapere Aude-bevillingen. Primært vil det give mig tid og resurser til at færdiggøre mit forskningsprojekt her ved McGill Universitet i Canada, og på længere sigt vil det åbne op for yderligere muligheder for midler til at fortsætte min forskning i de nonribosomale peptid syntetaser.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Structural Studies of Intact and Active Nonribosomal Peptide Synthetases.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er søn af forhenværende forstander ved Frederikshavn Søfartsskole Jørgen Hansen og praktiserende læge Annette Teilfeldt. Jeg er fornylig flyttet til Montreal for at forske ved McGill universitet og med mig har jeg min kæreste gennem mange år, Inge Andersen (31) som er gymnasielærer og vores datter Svale (1½). Når jeg ikke er i laboratoriet eller arbejder foran computeren, bruger jeg det meste af min tid herovre med familie, til koncerter og festivaller samt lærer landet og byen Montreal bedre at kende. Vores plan er at vende tilbage til Danmark, når projektet er færdigt.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Frederikshavn gymnasium og bopæl i Montreal, Canada.