Kontaktoplysninger

Jerrik J. Mielby.

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi. 

Forskningsprojekt

Fremstilling af syntetisk naturgas ved hjælp af indkapslede nanopartikler.

Forskertalent

Jerrik J. Mielby

Postdoc, ph.d, født 1987

Fagområde

Kemi og heterogen katalyse

Hvad handler dit projekt om?

Flere vigtige kemiske processer kræver en effektiv katalysator, der kan aktivere dihydrogen (H2) og få den kemiske reaktion til at forløbe med høj hastighed og selektivitet. I dette projekt vil jeg udvikle nye nanostrukturerede materialer, der består af små metal nanopartikler, som er indkapslede i forskellige mikroporøse bærematerialer. Disse katalysatorer kan bruges til at undersøge, hvordan aktiverede H-atomer kan bevæge sig fra de hydrogen-rige nanopartikler til overfladen af bærematerialet – et fænomen kendt som ”hydrogen spillover”. Disse undersøgelser vil gøre det muligt at udvikle mere effektive og stabile katalysatorer til såkaldte hydrogeneringsreaktioner, der ofte foregår ved høje temperaturer og under krævende reaktionsbetingelser. En af disse reaktioner er metanisering, der blandt andet kan anvendes til produktion af syntetisk naturgas ud fra termisk forgasset kul eller biomasse. Da biomasse er CO2-neutralt, kan udviklingen af en mere effektiv katalysator forhåbentligt være med til at nedsætte udledningen af CO2.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for katalyse opstod under mit bachelorprojekt, hvor jeg arbejdede på et forskningsprojekt, der handlede om at omdanne sukker til plastik. Under projektet begyndte jeg at forstå, hvordan katalyse spiller en helt afgørende for udviklingen af nye metoder til fremstilling af bæredygtige kemikalier og lagring af vedvarende energi. I løbet af min kandidat blev jeg mere og mere interesseret i nano­strukturerede materialer. Senere blev dette også emnet for min ph.d.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I løbet af mit projekt vil jeg fremstille nanostrukturerede materialer, der vil fungere som gode modeller til at studere den katalytiske effekt af ”hydrogen-spillover”. Forhåbentligt vil det hjælpe i udviklingen af en mere aktive og stabil katalysator til fremstilling af syntetisk naturgas ud fra biomasse, hvilket kan være med til at nedsætte udledningen af CO2. En af udfordringerne ved projektet er isolere og forstå de enkelte forhold, der bidrager til den samlede katalytiske aktivitet. Dernæst skal denne viden omsættes til et nyt og forbedret design, der kan modstå de krævende reaktionsbetingelser og gøre den industrielle proces mere effektiv.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er først og fremmest en stor anerkendelse. Sammen med det individuelle postdoc-stipendium fra Det Frie Forskningsråd giver bevillingen mig en helt unik mulighed for at afprøve og udvikle mine ideer i samarbejde med nogle af verdens allerbedste forskere indenfor heterogen katalyse. Bevillingen vil derfor hjælpe mig med at udvikle et stærkt internationalt netværk, som vil have stor betydning for min videre karriere.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Production of Substitute Natural Gas using Encapsulated Metal Nanoparticle Catalysts.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min kæreste og jeg har lige fået en lille søn. Det er det bedste, der nogensinde er sket.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Frederikssund Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.