Kontaktoplysninger

Jörg Claussen

Forskningsinstitution

CBS Copenhagen Business School, Institut for Innovation and Organisationsøkonomi. 

Forskningsprojekt

Hvilken påvirkning har naboer, familie og kollegaer på beslutningen om at få installeret solceller?

Forskertalent

Jörg Claussen

Adjunkt, ph.d, født 1981

Fagområde

Organisationsøkonomi og ledelse

Hvad handler dit projekt om?

Omstillingen til genanvendelige energikilder er en central samfundsmæssig udfordring, som i høj grad skal gennemføres på individniveau, eksempelvis gennem øget installation af solceller på private hustage. Dette projekt anvender et unikt datasæt, som gør det muligt at studere den kausale peer-effekt fra forskellige grupper på individers beslutning om at få installeret solceller. Projektet bidrager til forskningen inden for peer-effekter ved at udforske: 1) Den relative påvirkning fra forskellige typer af peers (familiemedlemmer, naboer og kollegaer); 2) De modererende effekter af en række karakteristika ved modtagere og afsendere af påvirkningen (status, uddannelse og typen af relation); 3) Hvorvidt peer-effekterne og sandsynligheden for installation påvirkes af eventuelle statuseffekter kontra æstetiske overvejelser, når de sydvendte solceller er synlige fra gaden.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har gennem længere tid interesseret mig for processerne omkring vores beslutninger om at tage ny teknologi til os, og hvordan disse beslutninger påvirkes af vores omgangskredse. Selvom begge områder er interessante i sig selv, og jeg har publiceret inden for dem begge, finder jeg det mere og mere interessant at studere, hvordan sociale dynamikker påvirker vores beslutninger om at tage nye teknologier til os. Den type forskning er særlig interessant i Danmark pga. adgangen til ekstremt høj datakvalitet og let adgang til at koble datasæt fra Danmarks Statistik med eksterne datasæt, sådan som det ses i datasættet vedr. installation af solceller i dette projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet er udfordrende på mindst følgende tre områder, der alle relaterer sig til konstruktionen af datasættet: For det første er det svært at holde styr på og kombinere de mange datasæt, der indgår i projektet. For det andet kræver den anvendte identificeringsstrategi etablering af et yderst komplekst socialt netværk mellem de forskellige grupper af familiemedlemmer, kollegaer og naboer. For det tredje skal identificeringen af sydvendte tagflader set i forhold til gaden, man bor på, være yderst nøjagtig for at kunne bruges til at sige noget om, hvordan det påvirker den enkeltes beslutning om at installere solceller. Det datasæt, der herved skabes kan også bruges til at sige noget interessant om, hvordan energibesparelsestiltag kan påvirkes af omgangskredsen.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

For mig, som yngre forsker, er det en fantastisk mulighed at få lov til at fokusere min forskning på et stort projekt. Bevillingen giver mig mulighed for at deltage i flere vigtige konferencer og for at være med-arrangør på et nyt workshopformat sammen med ledende europæiske forskere, der skal forsøge at efterligne det berømte Summer Institute organiseret af National Bureau for Economic Research (USA).

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Identifying Peer Effects in Solar Panel Adoption.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er tysker og opvokset i München. Jeg har studeret både elektroingeniør og merkantile fag på Technische Universität München, før jeg fik min ph.d.-grad i Erhvervsøkonomi fra Ludwig-Maximilians-Universität i München. Jeg kom til CBS i 2012 og kort efter kom min kone Kathrin også til Danmark. Vores søn Linus er født i København i 2014. Selv med en lille baby holder vi meget af at rejse og har for nyligt gennemført en rundrejse med stop i USA, New Zealand og Japan.

Gymnasium og bopælskommune

Feodor-Lynen-Gymnasium Planegg i Tyskland og bopæl i München, Tyskland.