Kontaktoplysninger

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Kemisk Institut.

Forskningsprojekt

Materialer på nanoskala: Med røntgenstråling på opdagelse i nanoteknologien.

Forskertalent

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen

Adjunkt, ph.d, født 1985

Fagområde

Materialekemi

Hvad handler dit projekt om?

Som materialekemiker studerer og udvikler jeg energimaterialer – dvs. stoffer, som kan anvendes til energikonvertering og –opbevaring i f.eks. batterier, solceller, eller katalyse. Mere konkret undersøger jeg den atomare struktur af materialer og forsøger gennem disse studier at forstå, hvordan vi kan forbedre materialernes egenskaber ved at designe den atomare struktur, så effektiviteten af f.eks. en katalysator bliver optimeret. Jeg bruger primært røntgenstråling til disse studier, og de fleste af mine eksperimenter foregår derfor ved store synkrotronfaciliteter rundt omkring i verden, hvor jeg kan bruge meget intens stråling til at få data, der gør os i stand til at ”se” den atomare struktur.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Efter jeg var startet på bachelorstudiet i kemi på Aarhus Universitet fandt jeg hurtigt ud af, at materialekemi har min store interesse og startede derfor mit ph.d.-studium inden for feltet. Udviklingen af nye, bedre og mere effektive energimaterialer har enorm samfundsrelevans, og samtidig er mange helt grundlæggende spørgsmål i forhold de kemiske og fysiske mekanismer i materialerne ikke er besvaret. Det betyder, at der i materialekemi ikke er langt fra grundforskning til anvendt forskning. I materialekemi ser vi desuden ret stort på disciplingrænser, og hver dag bruger jeg metoder og ideer fra både kemi, fysik og nanovidenskab, hvilket giver afveksling og spændende udfordringer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nanoteknologi har gennem de sidste årtier haft en enorm betydning på materialekemien, og på den måde vi udvikler nye materialer til f.eks. batterier, solceller og katalysatorer. Ved hjælp af nye metoder i kemisk syntese kan vi nu kontrollere materialefremstilling på næsten atomart niveau og er dermed på vej til det punkt, hvor vi kan ’skræddersy’ optimerede materialer til specifikke applikationer og på den måde gøre energikonvertering og –opbevaring endnu mere effektivt. Før vi når dertil, er det dog essentielt, at vi opnår en dybere forståelse for strukturen af materialerne, dvs. det atomare arrangement der udgør materialet, og hvordan det påvirker stoffernes egenskaber. Det udfordrer de teknikker, vi traditionelt bruger til strukturbestemmelse, da de ikke egner sig til nanostrukturer. I mit projekt vil jeg derfor benytte helt nye metoder i røntgen- og elektronspredning til at studere materialestruktur på nanoskala og dermed bidrage til at kortlægge sammenhængen mellem stuktur, syntese og egenskaber i avancerede nanomaterialer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Udover at være en fantastisk anerkendelse giver Sapere Aude-programmet mig mulighed for at tilføje en større international dimension til mit projekt. Gennem længere forskningsophold på blandt andet Brookhaven National Laboratory har jeg nu muligheden for at anvende helt nye metoder i min forskning. Bevillingen giver mig også mulighed for at invitere internationale topforskere til København, hvilket gør, at jeg kan etablere stærke forskningsnetværk, samtidig med at jeg kan sætte København på landkortet i mit felt. Jeg er for ganske nyligt startet som adjunkt på Københavns Universitet, og Sapere Aude-programmet giver de absolut bedste betingelser for at begynde min egen forskning i Danmark.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Reactivity of magic sized nobel metal clusters.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op i Jerlev uden for Vejle og har læst på Aarhus Universitet, hvorfra jeg blev ph.d. i kemi i 2013. Efter et par år i New York som postdoc på Columbia University er jeg netop vendt hjem til Danmark for at starte som adjunkt på Københavns Universitet. Her nyder jeg at være kommet tættere på familie og venner, som jeg bruger min fritid med. Jeg er glad for kunst og kultur og glæder mig til at lære alle Københavns tilbud bedre at kende. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Rosborg Gymnasium i Vejle og bopæl på Frederiksberg.