Kontaktoplysninger

Kristine Bohmann

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, EvoGenomics, Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum.

Forskningsprojekt

DNA-sporing af flagermus’ føde og tarmflora gennem 45 år: Går vejen til dyrs tilpasning gennem maven?

Forskertalent

Kristine Bohmann

Postdoc, ph.d, født 1981

Fagområde

Molekylær økologi

Hvad handler dit projekt om?

Som del af et imponerende forskningsprojekt er der de sidste 45 år blevet indsamlet flagermus-guano på en engelsk herregård. I projektet bruger jeg DNA-analyser til at kortlægge både insektsammensætningen og flagermusenes tarmflora i denne enestående samling af guano. Ved at sammenholde insektdiversiteten med klima- og landskabsdata bliver det muligt for mig at undersøge, hvad f.eks. klimaændringer har betydet for både enkelte insektarter, den overordnede insektsammensætning og økosystemet. Og ved at sammenholde flagermusenes føde med deres tarmflora over sæsoner og år bliver det muligt at undersøge, om tarmfloraen spiller en rolle, når dyr hurtigt skal tilpasse sig nye forhold – for eksempel i forbindelse med klimaforandringer. Overordnet set giver den unikke og konsistente indsamling af guano kombineret med DNA-analyser os en sjælden mulighed for et glimt tilbage i tiden, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal kunne forudsige, hvad fremtidige miljøpåvirkninger vil betyde for både insektdiversitet, individuelle dyrearter og hele økosystemer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har været interesseret i biologi, så længe jeg kan huske, helt fra jeg som barn såede eksotiske planter i vindueskarmen på mit værelse. Det var derfor naturligt for mig at starte på biologistudiet på Københavns Universitet. Undervejs i studiet var jeg i Uganda og boede en måned på en forskningsstation omgivet af chimpanser og skovelefanter. Her arbejdede jeg for første gang med flagermus. Det førte til, at jeg tog til Swaziland for at lave feltarbejde til mit speciale, hvor jeg brugte DNA i guano til at bestemme flagermus’ føde. Her stiftede jeg det første bekendtskab med det forskningsfelt, som jeg stadig arbejder med i dag, et forskningsfelt hvor jeg kan kombinere min nysgerrighed for naturen med min interesse for genetik, økologi og dyrs biologi.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I mit ph.d.-studium har jeg arbejdet med at kortlægge biodiversitet ved at identificere DNA-spor i forskellige typer af miljøprøver, blandt andet guano. Jeg har arbejdet med og optimeret hele processen fra indsamling af prøver til det færdige resultat; både i felten, laboratoriet og bag computerskærmen. Udfordringen ved mit projekt er, at jeg skal lære nye teknikker til at generere og analysere DNA-data fra miljøprøver. Særligt bliver det analytisk udfordrende at koble de genererede data for insektdiversitet og tarmflora med klima- og landskabsdata over sæsoner og år siden 1969. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At modtage Det Frie Forskningsråds Sapere Aude DFF-Forskertalent er først og fremmest en kæmpe ære og anerkendelse. Derudover giver bevillingen mig mulighed for at forlænge mit postdoc-stipendium med et halvt år, få nye kompetencer gennem besøg på Knight-laboratoriet på University of California i San Diego og på University of Colorado Boulder og at tilføje en spændende vinkel på mit postdoc-projekt, nemlig at undersøge tarmfloraens betydning for dyrs tilpasning til nye forhold.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Sapere Aude: Tracing bat microbiomes through seasons and years to explore the gut’s role in adaptation.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg så heldig at have et arbejde, som er min hobby, og som det nok kendetegner de fleste forskere, så arbejder jeg meget. Der er dog tid til stort set hver morgen at mødes (frygteligt tidligt!) med nogle venner for at lave yoga og spise morgenmad med udsigt over Søerne, før vi tager på arbejde. Jeg bor på Østerbro med min kæreste, der også er forsker. Gennem vores arbejde rejser vi begge meget, og vi er ind imellem heldige at kunne forlænge vores ophold og tage lidt ferie på fantastiske steder rundt om i verden. Ellers lejer vi på alle tider af året et hyggeligt lille sommerhus i Nordsjælland med udsigt over vandet, hvor vi kan slappe af og se på marsvin.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Næstved Gymnasium og bopæl på Østerbro.