Kontaktoplysninger

Lars Rønn Olsen

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systembiologi.

Forskningsprojekt

Formulering af sikker og effektiv immunterapeutisk kræftbehandling ved hjælp af analyse af gen- og proteindata.

Forskertalent

Lars Rønn Olsen

Adjunkt, ph.d, født 1983

Fagområde

Bioinformatik og tumor immunologi

Hvad handler dit projekt om?

Cancer immunterapi er en terapiform, hvor kroppens eget immunforsvar aktiveres til at bekæmpe kræftsygdomme. En stor del af målsætningen ved netop denne terapiform er at minimere de negative bivirkninger, der normal er associeret med eksempelvis kemoterapi og stråleterapi. I dette projekt benytter jeg mig af bioinformatiske analyser af gen- og proteindata fra patienter til at optimere både effektiviteten og sikkerheden af en kendt cancer immunterapi, kaldet adoptiv celletransfer. I denne behandlingsform analyserer man først kræftcellernes gener og proteiner, blandt andet ved hjælp af en metode kaldet massecytometri med hvilken man kan måle den molekylære sammensætning af de individuelle celler i en tumor med meget høj præcision. Herefter udtrækkes en blodprøve fra patienten, og med udgangspunkt i analyseresultaterne kan immuncellerne fra blodet modificeres og "trænes" til at genkende canceren og kan derefter føres tilbage ind i kroppen for at bekæmpe de syge celler uden at skade de raske.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for bioinformatik opstod i slutningen af min bachelor i bioteknologi på DTU. Det teoretiske i uddannelsen interesserede mig enormt meget, men jeg måtte efter adskillige års forsøg sande, at jeg var virkelig dårlig til arbejdet i laboratoriet. På mit kandidatstudium valgte jeg at fokusere på bioinformatik for derved forsat at arbejde med cellebiologi og sygdomme ved at udnytte min interesse for computere og algoritmik. Mit specialeprojekt skrev jeg på Cancer Vaccine Center på Harvard Medical School, hvor jeg efterfølgende blev ansat som forskningsassistent. Her opstod min interesse i kræft og immunterapi og ikke mindst blev det mig helt klart, at jeg ville gøre karriere inden for kræftforskning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet foregår i krydsfeltet mellem datalogi, matematisk modellering samt klinisk og molekylærbiologisk forskning. Det er i sig selv en udfordring at skulle samarbejde tværfagligt med forskere fra mange forskellige discipliner, men den altoverskyggende udfordring er at tilegne sig og kritisk anvende både bred og dyb viden om disse fagområder, mens man husker også at sove lidt ind i mellem. På den lange bane er perspektivet i projektet at lave er en sikker og effektiv kræftbehandling, og potentialet for at kunne gøre en forskel i mange menneskers liv er en formidabel drivkraft.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Kræftforskning er i en konstant og rivende udvikling. Hver dag findes nye spændende metoder og mekanismer, og det er enormt udfordrende at holde sig bredt opdateret og tage kritisk stilling til, hvilken viden og metoder der kan bruges for efterfølgende at undersøge dem i dybden og praktisk anvende dem i forskningsprojekter. En særlig smart metode til proteinforskning kaldet massecytometri har fanget min og mange andre i forskningsmiljøets opmærksomhed. Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at tage til Stanford University og besøge foregangsmændene, så jeg kan tilegne mig evnerne til at benytte og udbrede denne teknik i det danske forskningsmiljø.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Rational design of chimeric antigen receptors for cancer immunotherapy.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset ude på landet syd for Køge og husker kun ganske få aftener, hvor jeg ikke var møgbeskidt efter at have leget uden for hele dagen. Min trang til at udforske og opdage har bragt mig til mange fjerne afkroge af verden, og i løbet af de sidste 12 år har jeg tilbragt næsten fire år væk fra Danmark. I min fritid er jeg aktiv ultraløber, fridykker og kaffeentusiast (som regel af lyst – af og til af nød).

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Køge Handelsskole og bopæl i Københavns kommune.