Kontaktoplysninger

Mads Søgaard

Forskningsinstitution

SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, USA.

Forskningsprojekt

Avancerede matematiske metoder til præcise beregninger i teoretisk elementarpartikelfysik.

Forskertalent

Mads Søgaard

Postdoc, ph.d, født 1987

Fagområde

Teoretisk elementarpartikelfysik.

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt handler om at udvikle nye og forbedrede matematiske metoder til at foretage beregninger af såkaldte spredningsamplituder i kvantefeltteorier i teoretisk elementarpartikelfysik. Sådanne beregninger med høj præcision er afgørende for eksperimenterne ved CERN Large Hadron Collider (LHC) i forhold til at opdage ny fysik. Eksperimenterne foregår ved at kollidere partikler ved meget høje energier og hastigheder nær lysets og har til formål at studere naturens fundamentale love og vekselvirkninger. Udfaldet af disse partikelkollisioner kan netop forudsiges teoretisk ud fra spredningsamplituder.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Fra jeg var 10 år, og frem til jeg startede i gymnasiet, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville være datalog. Men takket være en meget inspirerende underviser på HTX valgte jeg i stedet at studere fysik og matematik på Københavns Universitet. Min interesse for teoretisk elementarpartikelfysik opstod i forbindelse med mit bachelorprojekt og udviklede sig hurtigt under mit speciale. I løbet af mit ph.d.-studium begyndte jeg at specialisere mig mere i matematiske aspekter af teoretisk elementarpartikelfysik, herunder nye teknikker til at foretage præcise beregninger, som er relevante for eksperimenter ved CERN.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I løbet af de seneste årtier har det i praksis vist sig at være ekstremt kompliceret at beregne de nødvendige spredningsamplituder, på trods af at resultaterne oftest er overraskende simple og kompakte. De traditionelle metoder baseret på Feynman-diagrammer har en beregningsmæssig flaskehals, som er meget svær at omgå selv ved brug af moderne supercomputere. Udfordringen er udvikle alternative metoder ved at opdage skjulte symmetrier og underliggende principper samt i højere grad at anvende moderne matematik herunder algebraisk geometri. Målet er at skabe gennembrud, som inden for en kort årrække kan føre til en langt dybere forståelse af kvantefeltteorier og ikke mindst være afgørende for LHC-programmet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest er jeg taknemmelig og beæret over at indgå i Sapere Aude-programmet. Den økonomiske støtte betyder, at jeg kan besøge og deltage i de bedste forskningsmiljøer, herunder Institute for Advanced Study, Princeton og ETH Zurich, invitere gæsteforskere til Stanford University samt eksponere min egen forskning i forbindelse med flere internationale konferencer i blandt andet USA. Sapere Aude-programmet gør det endvidere muligt for mig at arrangere og afholde en international ph.d.-skole på Niels Bohr Institutet. Bevillingen vil bidrage væsentligt til at nå mit mål om at vende tilbage til en permanent forskerkarriere i Danmark.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Physics and Mathematics of Scattering Amplitudes.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er opvokset på landet i Sakskøbing på Lolland med min mor. I det meste af mit voksne liv har jeg boet i København. Min kone Mette (1981) og jeg er for nylig blevet forældre til Mikkel (2015). I min fritid holder jeg blandt andet af naturoplevelser, rejser, cykling samt at istandsætte vores ejerlejlighed i København og bindingsværksejendom (mit barndomshjem) på Lolland.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra HTX Nykøbing Falster og bopæl i Palo Alto, Californien, USA.