Kontaktoplysninger

Mia Sloth Lundkvist

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi og Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg, Landessternwarte, Tyskland.

Forskningsprojekt

Kombination af observationer fra rummet og 3D-simuleringer af de ydre lag i stjerner.

Forskertalent

Mia Sloth Lundkvist

Postdoc, ph.d, født 1986

Fagområde

Astronomi

Hvad handler dit projekt om?

Projektet fokuserer på at sammenkoble viden fra to forskellige områder; målinger fra rummet af stjerners varierende lysstyrke og avancerede computermodeller af de yderste lag i stjernerne. Mit projekt vil udnytte, at man kan lave detaljerede beskrivelser af, hvad der sker på en stjernes overflade ud fra disse simuleringer og sammenligne beskrivelserne med observationer fra rummet af mange forskellige stjerner. Det vil blandt andet give mulighed for at udvikle en metode til at bestemme en stjernes størrelse baseret  på en signatur fra de yderste lag i stjernens lys; den såkaldte granulation.  Denne granulation kan volde besvær, hvis man gerne vil beskæftige sig med andre variationer i lyset fra stjernen, som man for eksempel gør indenfor studiet af stjernesvingninger. Derfor vil jeg undersøge, hvordan man beskriver granulationen bedst muligt, så man kan tage højde for den. Til sidst vil jeg studere, om effekten af at en del af stjernens granulationsmønster på overfladen dækkes af en exoplanet, når den passerer foran stjernen, kan ses på det lys, som vi modtager.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Fra jeg var helt lille, var jeg fascineret af stjernerne. Jeg var bange for mørke, men når jeg kiggede op på nattehimlen, så glemte jeg det. Derfor bestemte jeg, at jeg ville være astronom – eller måske astronaut. Astronautdrømmen forsvandt igen, men glæden ved naturvidenskaben bed sig fast. Det førte til, at jeg blev mere og mere interesseret i astronomi, og i 2007 begyndte jeg at læse fysik på Aarhus Universitet for at kunne blive astronom. I løbet af det første år havde vi en obligatorisk opgave, hvor jeg valgte et astronomiprojekt, og der blev det fuldstændig klart, at jeg var havnet på den rette hylde. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

3D-simuleringer af stjerners yderste lag er komplekse og særdeles tidskrævende at lave selv med en avanceret computer. Blandt andet derfor findes der internationalt få forskere, der beskæftiger sig med dem. En af udfordringerne for mit projekt bliver at kunne kombinere erfaring og viden om disse 3D-simuleringer med faktiske observationer. Dette krydsfelt mellem simuleringer og data er endnu i sin spæde begyndelse. Kombinationen af 3D-simuleringer og observationer giver os mulighed for at opnå en bedre forståelse af stjerners yderste lag. Denne forståelse er blandt andet vigtig for at kunne analysere variationer i det lys, som vi modtager fra stjernen, samt de yderste lags eventuelle betydning for observationer af exoplaneter ved hjælp af transitmetoden.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At være en del af Sapere Aude-programmet vil have en stor betydning for min forskerkarriere. Programmet vil gøre mig i stand til at udvide samarbejdet med flere forskergrupper samt tillade mig ekstra tid til at videreudvikle mit projekt. Desuden kan jeg med midler fra Sapere Aude arrangere en workshop, hvor jeg kan invitere andre eksperter og studerende indenfor både 3D-simuleringer, deres teoretiske baggrund og dataanalyse. Ydermere vil jeg få ekstra rig mulighed for at formidle min forskning, og Sapere Aude-programmet vil styrke mine fremtidige karrieremuligheder og forbedre chancen for en senere forskerkarriere i Danmark.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Connecting 3D hydrodynamical models and observations from Space.

Lidt om mennesket bag forskeren

Siden jeg startede på mit studie har jeg haft rig mulighed for at rejse rundt i verden, hvilket jeg godt kan lide. Jeg har for eksempel brugt et halvt år i Toronto (Canada), to uger på et observatorium i Chile og et halvt år i Sydney (Australien). I forbindelse med mit postdoc-stipendium er jeg flyttet til Heidelberg (Tyskland) sammen med min mand, hvor vi skal bo de næste to år. Udover at rejse nyder jeg blandt andet at danse, hvilket jeg har gjort, siden jeg var helt lille. Derudover har jeg undervist i svømning i mere end 10 år, hvilket også er en aktivitet, som jeg selv holder meget af.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Aarhus Katedralskole og bopæl i Heidelberg, Tyskland.