Kontaktoplysninger

Peter Marcus Kristensen

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab.

Forskningsprojekt

Hvorfor bliver globale magtforskydninger forbundet med krig og konflikt?

Forskertalent

Peter Marcus Kristensen

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

International Politik.

Hvad handler dit projekt om?

’Nye landes opstigning til stormagtsstatus resulterer i spændinger, hvis ikke krig, i international politik’. Det er et bredt accepteret faktum i international politik. Men sådan har det ikke altid været. Projektet undersøger, hvordan magtforskydninger – særligt ideen om, at nye stormagters opstigning vil være ufredelig – historisk er blevet forstået. Projektet foretager en historisk analyse af vestlig tænkning om magtforskydninger og de gentagne debatter om Vestens og USAs forestående forfald, der har fundet sted siden starten af det 20. århundrede. Den historiske analyse genopdager marginaliserede måder at tænke fredelige magttransitioner og bringer dem i dialog med de alternative visioner for ’fredelig opstigning’ og ’reform af den globale orden’, som Kina, Indien, Brasilien og andre opstigende magter har fremført de seneste år. Sammenkoblingen af disse idestrømninger søger at muliggøre en gensidig oversættelighed mellem vestlige og ikke-vestlige visioner for fremtidens verdensorden - og dermed facilitere en interregional dialog mellem ’Vesten’ og ’Resten’.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Vi lever i stigende grad i en post-vestlig verden, men alligevel befinder vi forskere os ofte i en meget vestlig virkelighed. Jeg har gennem mine kandidat- og ph.d.-studier været interesseret i teorier om international politik, særligt om globale magtforskydninger og nye opstigende stormagter som BRIK-landene. Men det har længe undret mig, hvorfor vi aldrig læser andet end forskere fra vestlige lande, især USA. Der er mere og mere opmærksomhed på Kina og de såkaldte BRIK-lande, men som regel stadig set fra vestlige forskeres perspektiv. Deraf kom min interesse for at undersøge, hvordan ikke-vestlige opstigende magter ser på international politik. I mit nyeste projekt vender jeg blikket indad og undersøger, hvordan Vesten har set på forskellige opstigende magter gennem historien.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den historiske analyse i mit postdoc-projekt står primært overfor den udfordring at få afgrænset noget så stort som ’international tænkning’ om opstigende magter, særligt i perioder før international politik blev institutionaliseret som videnskabelig disciplin. Her er det vigtigt at analysere vestlig tænkning om opstigende magter i dens specifikke sociale, institutionelle og politiske kontekst. En anden udfordring er at finde balancen mellem detaljerne på mikro-niveau og det store makro-billede af den idehistoriske udvikling. Som det tredje er det vigtigt at være refleksiv omkring, hvordan den historiske analyse bliver koblet og gjort relevant i forhold til det nutidige magtskifte, særligt fordi historien kan bruges og misbruges i den sammenhæng. Mit håb er, at jeg får genfortalt vores egen idehistorie på en måde, så vi genopdager marginaliserede perspektiver på fredelige forandringer i international politik, der kan være til gavn for en mere global dialog med og om opstigende magter som Kina, Indien og Brasilien.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil give mig en masse nye muligheder for at kunne samarbejde med førende internationale forskere indenfor opstigende stormagter og magttransitioner i international politik. Jeg vil bruge bevillingen til to forskningsophold i USA og England med base på henholdsvis New York University og University of Cambridge. Bevillingen vil også give mig mulighed for at styrke de netværk, jeg har bygget op blandt førende forskere i Kina, Indien og Brasilien under mine ph.d.-studier. Til sidst vil jeg bruge bevillingen til at arrangere en forskningskonference i København med flere af disse førende internationale forskere, som skal resultere i en videnskabelig antologi.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

States of Emergence: A Genealogy of Emerging Powers in World Politics.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset på Fyn, hvor mine forældre stadig bor, og er den ældste af tre søskende. Dengang lå det bestemt ikke i kortene, at jeg skulle være forsker indenfor international politik, men jeg har altid været meget glad for at rejse og møde nye kulturer. Jeg har rejst i det meste af verden med min dejlige hustru, som jeg mødte for over 12 år siden. Vi bor nu i København med vores fantastiske datter på 2 år, der er god til at minde mig om, at der er andre vigtige ting i livet end forskning, for eksempel gemmeleg og Pippi.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Nordfyns Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.