Kontaktoplysninger

Roberto Ortiz

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi.

Forskningsprojekt

Grøn bekæmpelse af tilgroning af overflader i biologiske miljøer.

Forskertalent

Roberto Ortiz

Postdoc, ph.d, født 1980

Fagområde

Fysisk og analytisk kemi

Hvad handler dit projekt om?

Projektet har to overordnede formål. Det første er at fremstille overfladebehandlinger, som kan modstå vedhæftning af biomolekyler i et maritimt miljø. Det gøres ved at lave en belægning, som består af en kombination af hydrofile polymer, som generelt forhindrer vedhæftning af biomolekyler, og kemisk vedhæftede enzymer, som kan medbryde de biomolekyler, der alligevel måtte sætte sig på overfladen. Det andet formål er at benytte den samme teknologi til samtidig at vedhæfte enzymer med andre funktionaliteter såsom at kunne genkende bestemte molekyler i en opløsning. Herved kan jeg fremstille sensorer, som kan måle i komplekse biologiske væsker, uden at tilgroning af sensoren mindsker dens funktionalitet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Det har altid fascineret mig, hvordan naturvidenskab kan bruges til at forklare den verden, som omgiver os. Under min universitetsuddannelse var analytisk kemi og biokemi mine yndlingsdiscipliner, da jeg her havde mulighed for at måle små mængder at stof meget præcist. Det fascinerede mig også, hvordan de kemiske reaktioner, som kontrollerer mange processer i levende organismer, kan forstås og beskrives. Siden har jeg været heldig, at jeg fik muligheden for at dyrke disse fascinationer i mine ph.d.- og postdoc-projekter, hvor jeg har studeret kemiske reaktioner i biologisk materiale med elektrokemi og andre overflade karakteriseringsteknikker.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hvis du placerer et materiale i havvand eller i en kompleks biologisk væske (f.eks. blod), vil overfladen af materialet hurtigt blive dækket af en film af blandt andet proteiner og eventuelt større biologiske komponenter. I det maritime miljø – f.eks. til maling af skibe - er løsningen i dag at bruge toksiske kemiske komponenter, som langsomt frigives fra overfladen og derved dræber de biologiske organismer. Eftersom disse komponenter også frigives til det omgivende miljø, er den fremgangsmåde uhensigtsmæssig i en grøn omstilling. Eftersom man finder de samme udfordringer vedrørende tilgroning af overflade i andre biologiske miljøer, er perspektiverne i projektet at lave overflader til alle miljøer, som ikke har de før omtalte miljømæssige konsekvenser.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At indgår i Sapere Aude-programmet kommer til at hjælpe min karriere på mange fronter. I første omgang giver det mig mulighed for at arbejde med et spændende forskningsprojekt og at opbygge et stærk nationalt og internationalt netværk. Det internationale samarbejde betyder, at jeg kan komme til at teste mine overflader i rigtige biologiske systemer og at jeg vil få tilgang til enzymer, som ikke er kommercielt tilgængelige. De samarbejder, som jeg nu får mulighed for at opbygge, rækker forhåbentligt langt videre end det konkrete projekt og er derfor noget, som vil hjælpe mig senere i min forskningskarriere.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Multi-function anti-fouling bio-active surfaces.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindeligt fra Leioa, som ligger i den spanske del af Baskerlandet. I de sidste otte år har jeg dog boet i Malmø med min kone og datter. Min fritid bruger jeg med familie og venner og på udendørsaktiviteter og på madlavning. Mange af mine weekender bruger jeg som frivillig leder i en spejderklub, hvor vi giver børn mulighed for oplevelser i naturen.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Colegio Gaztelueta i Leioa, Spanien og bopæl i Malmø, Sverige.