Kontaktoplysninger

Sarah Falk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring. 

Forskningsprojekt

Triple-action behandling af kræft-inducerede knoglesmerter.

Forskertalent

Sarah Falk

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde

In vivo farmakologi

Hvad handler dit projekt om?

Smerter er en hyppig komplikation for mange kræftpatienter. Den mest almindelige årsag til moderate og stærke kræftsmerter skyldes, at kræften spreder sig til knoglerne og danner knoglemetastaser. Denne type smerter er særdeles vanskelig at behandle, og nuværende smertestillende terapi efterlader op mod halvdelen af patienterne uden tilstrækkelig smertedækning, hvilket i høj grad påvirker deres livskvalitet. I projektet vil jeg undersøge om connexiner, som er proteiner involveret i kommunikation imellem celler, kan være et nyt target for smertestillende behandling af kræft-inducerede knoglesmerter. Hæmning af connexinerne kan potentielt påvirke smerten på flere niveauer og dermed muligvis have en fordelsagtig effekt sammenlignet med traditionelle smertestillende stoffer. Ved at hæmme connexins funktion kan man muligvis nedsætte både signaleringerne af smerten i nerverne, samt bremse knoglenedbrydningen og udviklingen af tumoren og dermed forårsage en triple-action effekt.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været utrolig fascineret af hjernen og nervesystemet, som er involveret i alt, hvad vi gør, og det meste af tiden helt uden, at vi ligger mærke til det. Samtidigt har jeg altid været interesseret i patologi, og i hvad det er, der går galt, når noget i vores krop ikke virker, som det skal. Det, at millionvis af molekyler farer rundt i og imellem vores celler og gør, at vi fungerer, syntes jeg er sindssygt interessant, ikke mindst fordi der er så meget af det, vi stadig ikke forstår. At kunne være med til at forstå nogle af de ukendte mekanismer og at omsætte det til behandling af forskellige sygdomme, det er utroligt spændende.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Smerter er komplekse sensoriske processer, der involverer både den perifere del af kroppen samt rygmarven og hjernen. Smerter forårsaget af kræft i knoglerne er ekstrem komplicerede, da de også involverer et unikt sammenspil mellem nerve-, knogle- og kræftceller. En stor udfordring er derfor at kunne studere de involverede mekanismer, mens de stadig indgår i deres naturlige interaktioner. Under projektet vil jeg opsætte nye metoder, der kan bruges til at undersøge de molekylære mekanismer i et intakt neuronalt netværk. Metoderne skal derefter bruges til at studere connexins rolle i kræft-inducerede knoglesmerter. Hæmning af connexin kan muligvis være et nyt og bedre target for behandling af patienter med kræft-inducerede knoglesmerter, idet det smertestillende effekt medieres via en triple-action effekt, der modulerer både signaleringen af smerten, knoglenedbrydningen og tumorvæksten.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Tildelingen af Sapere Aude-bevillingen betyder virkelig meget, og jeg er både beæret og taknemmelig over at have fået den tildelt. Helt konkret betyder det, at jeg får mulighed for at besøge to højtspecialiserede forskningsfaciliteter i henholdsvis Holland og Canada, hvor man arbejder med de teknikker, jeg er ved at sætte op herhjemme. Derved får jeg muligheden for at arbejde sammen med og lære fra nogle af de absolut dygtigste forskere indenfor mit felt. Det vil uden tvivl højne det videnskabelige niveau af projektet, men også have en stor betydning for min videre karriere, idet det styrker mit internationale netværk og er med til at skabe opmærksomhed om vigtigheden af mit forskningsområde.  

Forskningsprojektets videnskabelige titel

A novel triple-action approach for treatment of bone cancer pain.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har altid godt kunne lide at konstruere og ”nørde” med ting og har nok altid haft en lille opfinder gemt i maven. Jeg er opvokset på en gård, hvor der altid var gang i forskellige praktiske projekter, og det har helt sikkert været med til at udvikle min ”opfinder”, når der lige skulle laves en ny dims eller bygges noget om. Nu nyder jeg den luksus at have et arbejde, der samtidig er min hobby og kan blive helt barnligt begejstret, når et eller andet nyt lykkedes i laboratoriet, eller hvis jeg kan løse et eller andet lavpraktisk problem ved at ”bygge” en ny dims. Ellers fylder min familie og venner meget, og det er vigtigt for mig at finde tid til at slappe af og hygge mig med dem.  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Odsherreds gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.