Kontaktoplysninger

Sidsel Birkelund Schmidt

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Forskningsprojekt

Genetisk og fysiologisk karakterisering af manganeffektivitet hos gamle byglandracer.

Forskertalent

Sidsel Birkelund Schmidt

Postdoc, ph.d, født 1982

Fagområde

Planteernæring

Hvad handler dit projekt om?

Kornsorter med god ressourceudnyttelse og stabile høstudbytter er nødvendige for at sikre en robust planteproduktion med høj produktkvalitet. Manganmangel er et alvorligt problem i dansk planteavl og flere andre steder i verden. Det er velkendt, at sorter indenfor samme planteart udviser forskellig tolerance overfor manganmangel, et fænomen der betegnes manganeffektivitet. Det har fornyligt vist sig, at en population af tusind år gamle skotske byglandracer har bibeholdt nogle helt særlige egenskaber, der gør det muligt, traditionelt set, at dyrke disse plantesorter på de vestlige øer i Skotland, hvor jordbundens særlige sammensætning begrænser tilgængeligheden af mangan for planterne. Gennem inddragelse og analyse af disse byglandracer er det projektets formål at øge forståelsen af de grundlæggende mekanismer, der styrer planters manganeffektivitet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for planter og landbrug har altid været der. Jeg er født og opvokset på en gård, hvor det primære fokus var planteavl og dyrkning af kornafgrøder. Jeg har altid været optaget af at deltage i landbruget og herigennem oplevet vigtigheden af optimal plantevækst – derunder rettidig tilførsel af næringsstoffer – for det endelige høstudbytte og afgrødekvalitet. På agronomuddannelsen blev jeg især optaget af fagemner som plantevækstfaktorer og planteernæring, hvor jeg blev inspireret af gode og engagerede undervisere, som fik stor indflydelse for mit valg af både bachelorprojekt, speciale og senere ph.d. projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mange næringsstofmangler i både en- og tokimbladede plantearter viser sig gennem flotte karakteristiske symptomer på bladene, men det specielle ved manganmangel er, at mangeltilstanden ofte optræder skjult uden visuelle symptomer i marken. Det vanskeliggør en rettidig diagnosticering og afhjælpning af problemet og forårsager betydelige udbytteforringelser. En væsentlig udfordring i mit projekt består derfor i at identificere vigtige genetiske karaktertræk og fysiologiske egenskaber hos gamle byglandracer, der bidrager til den effektivitet, hvormed planterne udnytter mangan i stofskiftet. Jeg forventer, at projektet vil klarlægge de grundlæggende faktorer, der regulerer og styrer planters manganeffektivitet. Perspektivet og håbet er, at denne viden på sigt kan bidrage til forædling af mere manganeffektive kornsorter og udtænkning af nye strategier, som kan udgøre fundamentet for udvikling af en mere robust planteproduktion med stabile høje høstudbytter med mindst muligt forbrug af naturressourcer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest er det en stor ære og motivation at modtage en Sapere Aude-bevilling, og det er samtidig en anerkendelse af, at min forskning er relevant. Tillægsbevillingen giver mig en unik chance for at gå endnu mere i dybden med min forskning og skaber desuden gode rammer for mit projekt. Helt konkret betyder den ekstra bevilling, at jeg får mulighed for at udføre lokale markforsøg på afsides egne i Skotland - på jorde, hvor afgrøderne er særligt udsatte for manganmangel. Udover denne umiddelbare gevinst vil et intensiveret samarbejde med forskergrupper i Skotland udvide mine forskningskompetencer samt udvikle og styrke mit netværk af internationale samarbejdspartnere. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Genetic and physiological analysis of manganese efficiency traits in ancient barley landraces.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg synes, det er spændende at forske og arbejde med planter, og på den måde er mit arbejde også min hobby. Jeg er meget stædig, og mit motto er at, ’man kan, hvad man vil’ – det gælder også i forhold til min forskning, selvom vejen nogle gange kan synes svær. Som modvægt til mit forskningsliv i laboratoriet bag kompliceret måleudstyr bruger jeg helst min fritid udendørs, hvor jeg nyder naturen på lange gåture eller på min mountainbike. En del weekender og ferie går også med besøg hos familien i Jylland, og jeg holder desuden meget af at rejse og få nye oplevelser. Jeg er glad for musik og går ofte til koncerter med mine yndlingsbands.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Munkensdam Gymnasium i Kolding og bopæl i Københavns Kommune.