Kontaktoplysninger

Sine Plambech

Forskningsinstitution

Dansk Institut for International Studier (DIIS).

Forskningsprojekt

Menneskehandel og sexarbejde set fra et Globalt Syd perspektiv.

Forskertalent

Sine Plambech

Postdoc, ph.d, født 1975

Fagområde

Antropologi

Hvad handler dit projekt om?

Kvinders migration til sexarbejde og menneskehandel betragtes som alvorlige manifesteringer af global kønsulighed og får stigende international opmærksomhed. Samtidig udgør kvinder over halvdelen af verdens migranter og bidrager betydeligt til udvikling i deres fattige hjemlande. Projektet belyser disse migrationsformer og deres sammenhæng med EU's tiltagende migrationsrestriktioner set fra et Globalt Syd perspektiv. Samtidig undersøger jeg migrantsamfunds perspektiv på sexarbejdsmigration og menneskehandel over tid. Hvilke overlevelsesstrategier opstår, når migrationskontrol hindrer migration som strategi? Hvilke sammenhænge er der mellem migrationskontrol og trafficking – Hvordan opstår situationer, hvor migranter kan udnyttes af traffickere og smuglere? Menneskehandel er den udnyttende komponent i migration. Et af mine spørgsmål er derfor også, hvordan udnyttelse og frivillighed i forbindelse med migration forstås i forskellige kulturelle kontekster. Projektet er baseret på etnografisk feltarbejde i to lande - Thailand og Nigeria - hvorfra særligt kvinder migrerer til sexarbejde. Projektet er tilknyttet det internationale forskningsprojekt Gender, Justice and Neoliberal Transformations på Columbia University i New York. Projektets resultater formidles i artikler, en bog og en dokumentarfilm til DR1 og international distribution.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har arbejdet inden for forskningsfeltet migration, køn og trafficking, siden jeg skrev min bacheloropgave baseret på feltarbejde blandt thailandske kvinder på Mors. Her blev jeg særligt optaget af, hvordan migration og de penge, migranter sender hjem til deres familier, påvirker udviklingen i fattigere lande. I disse år er migrationsspørgsmålet blevet mere og mere aktuelt. De forskningsmæssige, metodiske og politiske spørgsmål, migration kontinuerligt rejser, hvordan det påvirker migranters hjemlande og migranters liv, bliver ved at optage mig.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Siden 1994 har alle EU-medlemsstater, på forskellige måder, intensiveret deres migrationskontrol mod tredjelandsstatsborgere. Samtidigt hyldes migranters pengeoverførsler blandt andre af Verdensbanken som vigtige for fattigdomsbekæmpelse i Syd. I et større perspektiv undersøger projektet, hvordan dette dilemma mellem migrationskontrol og bekæmpelse af fattigdom udspiller sig i migrantsamfund i Syd. Ofte er kvinders migration, udvikling i det globale Syd og migrationskontrol blevet analyseret separat. Projektet bringer disse felter og fænomener i dialog. På den måde vil projektet nytænke migrationsforskning ved i en dynamisk tilgang at kombinere sociale transformationer og EU's migrationsrestriktioner i et kønsperspektiv. En mere praktisk udfordring ved projektet er særligt feltarbejdet i Nigeria, et land hvor sikkerhedssituationen i disse år hurtigt kan forværres – et aspekt der kontinuerligt skal medtænkes i forskningsprocessen.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

EU’s migrationspolitik forandrer sig kontinuerligt i disse år. Sapere Aude giver mig muligheden for at følge den seneste udvikling og udbygge projektets fokus på menneskehandel og EU's migrationspolitik blandt førende forskere på feltet gennem et ophold på University of Oxford’s Research Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) hos professor Bridget Anderson. I kombination med etnografisk feltarbejde i Thailand og Nigeria er det en fantastisk mulighed. I projektet indgår desuden et længere ophold ved Columbia University i New York. Sapere Aude vil desuden finansiere et website med adgang til forskning og film samt en international konference i Danmark og på den måde bidrage til at skabe en platform for, at min forskning samt migrations- og trafficking-forskning i det hele taget formidles til et større publikum.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Women, Sex & Migration – Seeing sex work migration and human trafficking from the Global South.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kombinerer min forskning med mit arbejde som dokumentarfilmsinstruktør. Mine egne film, og de jeg laver i samarbejde med andre, baserer sig på mit feltarbejde. Jeg holder meget af at være på filmoptagelser, hvor man, ofte i modsætning til forskning, er flere sammen om et projekt. I forbindelse med både forskning og film nyder jeg at rejse – helst med min familie. Jeg er fra en søskendeflok på fem og opvokset i en familie, der diskuterer politik og social retfærdighed – de spørgsmål optager mig stadig. Jeg bor på Vesterbro i København i en travl børnefamilie med tre børn og er gift med filminstruktør Janus Metz.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Christianshavns Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.