Kontaktoplysninger

Stig D. Friis.

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, iNANO og Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemistry Buchwald Laboratory. 

Forskningsprojekt

Katalytisk Happy Hour – Kan anvendelsen af to katalysatorer give adgang til ny, værdifuld molekylær kompleksitet?

Forskertalent

Stig D. Friis

Postdoc, ph.d, født 1986

Fagområde

Kemi (syntetisk organisk kemi og overgangsmetalkatalyse) 

Hvad handler dit projekt om?

Evnen til effektivt at kunne fremstille komplekse organiske molekyler er central for vores moderne samfund. Udover at give os adgang til biologisk aktive stoffer, der finder bred anvendelse i for eksempel medicin, gør den det også muligt for os at udvikle nye og mere moderne materialer. Som kemiker anvender man ofte katalytiske processer til at fremstille nye molekyler, og en stor del af de anvendte katalysatorer er baseret på overgangsmetaller. I dag er normen, at man til en specifik reaktion anvender en enkelt katalysator. Alternativt kan man anvende to forskellige katalysatorer på samme tid i den samme reaktionsblanding. På den måde vil kemikeren potentielt på en mere effektiv måde få adgang til nye, utraditionelle reaktionsmønstre, som kan give adgang til nye komplekse molekyler med høj anvendelighed. Mere specifikt omhandler forskningsprojektet kooperative-overgangsmetal-katalyse og dette princips anvendelse i dannelsen af alpha-chirale aminer og aniliner.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for naturvidenskab opstod allerede i de sene folkeskoleår, mens påskyndelsen af kemiens verden for alvor blev bragt til live i løber af gymnasieårene på HTX Viby takket være to dedikerede og inspirerende lærere, Henrik S. Pedersen og Pia B. Geertsen. Min mere specifikke fascination af den organiske kemi opstod imidlertid først i løbet af mine tidlige år på Aarhus Universitet. I den afsluttende del af min bacheloruddannelse blev jeg introduceret til overgangsmetal-katalyse af min daværende vejleder Professor Troels Skrydstrup. Dette forskningsområde har siden været krumtappen for mine forskningsmæssige udfoldelser, som dog dybest set bunder i en enorm interesse for naturvidenskaben som helhed.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det kan måske lyde åbenlyst, at anvendelsen af to katalysatorer er bedre end en. Der er dog en lang række udfordringer forbundet med at forsøge at foretage to separate kemiske reaktioner i den samme reaktionsblanding, uden at de enkelte mellemprodukter og reaktive molekylære specier interagerer med hinanden på en uhensigtsmæssig måde. Eksempelvis i form af uønskede elektron- eller ligand-overførsler mellem metallerne. Ambitionsniveauet er imidlertid sat højt med valget af alpha-chirale aminer og anilier som potentielle reaktionsprodukter for dette forskningsprojekt. Disse molekylære motiver er således udvalgt specifikt på grund af deres høje forekomst i biologisk aktive molekyler samt manglen på gode metoder til at introducere dem. Potentielt kan projektet dermed ikke alene give os ny viden om kooperativ katalyse, men også være med til at gøre udviklingen og syntesen af biologisk aktive stoffer til fremtidens medicin mere effektiv.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillingen vil give mig de bedste muligheder for at udvikle mig som ung forsker og dygtiggøre mig indenfor mit felt gennem en forlængelse af mit ophold ved en af verdens førende forskningsgrupper på MIT, et internationalt særdeles anerkendt universitet. Samtidig giver prisen og de medfølgende midler mig mulighed for at tilegne mig nye kompetencer gennem avancerede forskningsspecifikke kurser indenfor eksempelvis kvantemekaniske beregninger og medicinalkemi. Færdigheder og erfaringer herfra vil være uvurderlige i mit fremtidige arbejde og vil således gøre mig i stand til at bidrage på et højt internationalt niveau.  

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Cooperative Transition Metal Catalysis in the Synthesis of Enantiomerically Enriched Amines and Anilines.

Lidt om mennesket bag forskeren

Privat er jeg gift med Kristina, som har en ph.d. i molekylærbiologi og også arbejder som forsker her i Boston. Vi mødtes på studiet og deler derfor en stor interesse for naturvidenskab. I fritiden nyder vi at rejse og opleve nye kulturer, og lige nu er fokus naturligt nok på at få set mere af USA. Derudover har jeg en passion for både jagt, madlavning og vin, men for tiden har disse interesser dog måtte vie pladsen lidt for at bruge mere tid i laboratoriet. Når arbejdet samtidig er ens største hobby, gør det dog ikke så meget.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra HTX Viby og bopæl i Boston, USA.