Kontaktoplysninger

Tina Vicky Alstrup Hansen

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Forskningsprojekt

Forbedret parasitbehandling via grundlæggende forståelse af tarmparasitters (piskeorms) lægemiddeloptag.

Forskertalent

Tina Vicky Alstrup Hansen

Postdoc, ph.d, født 1975

Fagområde

Veterinær Parasitologi

Hvad handler dit projekt om?

Det overordnede formål er at forbedre behandlingsmulighederne af piskeorm-infektioner hos mennesker og dyr ved at undersøge, hvorfor piskeorm har et lavt ormemiddeloptag. Jeg vil undersøge, om ormemidler transporteres til parasitten via værtens tarm eller blodbane, og om det når ind i parasitten gennem munden eller via et specialiseret organ kaldet bacillarbåndet. Funktionen af parasittens bacillarbånd er endnu ukendt, men man mener, at det fungerer som en udvendig tarm. Hvis parasitten optager næring via bacillarbåndet, er det muligt, at ormemidler absorberes af samme vej. Ved at forstå funktionen af bacillarbåndet og hvordan ormemidler transporteres ned til parasitten, er det således mit mål at bane vej for mere effektive ormemidler og bedre behandlingsmuligheder for vores dyr og de omkring 500 millioner af mennesker som er smittet med piskeorm.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for parasitter opstod under dyrlægeuddannelsen, hvor jeg også blev interesseret i biologiske og medicinske virkningsmekanismer. Parasitter er et globalt problem for mennesker og dyr, og det er derfor, af både sundhedsmæssige og økonomiske årsager vigtigt, at vi er i stand til at behandle for disse infektioner. Jeg er specielt interesseret i samspillet mellem parasitbiologi, farmakologi samt værtens og parasittens optag og omsætning af ormemidler.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Parasitter kan ligesom bakterier udvikle resistens overfor lægemidler (ormemidler), hvilket allerede på nuværende tidspunkt er et globalt problem i husdyrproduktionen. Forståelsen af parasitters basale biologi er derfor vigtig for at besvare, hvorfor nogle parasitter ikke er særligt modtagelige for behandling og for at identificere nye potentielle indgangsvinkle til udvikling af fremtidige ormemidler. Udfordringerne i dette projekt bliver først og fremmest at belyse piskeorms basal biologi og dernæst at overføre denne viden til farmakologiske produkter, der fremadrettet kan komme mennesker og dyr til gode.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude er først og fremmest en stor anerkendelse af min forskning, som jeg er utroligt taknemmelig for. Sapere Aude-bevillingen giver mig mulighed for, i samarbejde med kollegaer fra ind- og udland, at udvikle nye idéer, dygtiggøre mig indenfor mit fagområde og etablere nye internationale kontakter. Mit mål med Sapere Aude bevillingen er at opstarte et nyt testsystem, som fremadrettet kan anvendes til at forbedre parasitbehandling hos mennesker og dyr.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Towards improved treatment of parasitic worm infections: studies on nutrient and drug transport pathways in whipworms.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er adopteret fra Busan i Sydkorea og opvokset i København. Jeg har en baggrund som faglært kok og har arbejdet i restaurationsbranchen i 10 år, inden jeg startede med at læse til dyrlæge. Min fritid bruger jeg på sport, kæreste og venner og når lejligheden byder sig, en lang rygsæksrejse til områder med storslået natur og varme.

Gymnasium og bopælskommune

HF-student fra VUC-Vesterbro og bopæl i Københavns Kommune.