Kontaktoplysninger

Tommy Norin

Forskningsinstitution

University of Glasgow, Institute of Biodiversity, Animal Health & Comparative Medicine.

Forskningsprojekt

Ikke alle er lige fleksible! Variation i dyrs stofskifte og dets betydning i et foranderligt miljø.

Forskertalent

Tommy Norin

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

Dyrefysiologi

Hvad handler dit projekt om?

Stofskiftet hos fisk og andre dyr kan variere betydeligt blandt individer af samme art. Den individuelle variation i dyrenes fysiologi er med til at styre deres adfærd og vækst. Individuelle fisk varierer dog ikke kun i deres overordnede stofskifte, de varierer også i deres evne til at justere stofskiftet, hvis det miljø, de befinder sig i, ændres. Projektet undersøger, hvad denne fleksibilitet i stofskiftet betyder for fisks evne til samtidigt at justere deres adfærd og vækst, hvis de bliver udsat for ufavorable ændringer i deres miljø såsom høje temperaturer og lave iltforhold. Ved hjælp af telemetri (trådløs dataindsamling) undersøger projektet også, hvordan vilde fisk med forskellige karaktertræk i deres stofskifte og adfærd klarer sig i naturen. Det er især relevant i den nuværende tid med klimaforandringer, hvor udledning af drivhusgasser fører til forhøjede temperaturer, og udledning af næringsstoffer fører til iltsvind i forskellige vandmiljøer. Projektet vil derfor bidrage til vores viden om, hvordan diversitet indenfor dyrepopulationer kan føre til vindere og tabere i en miljømæssig usikker fremtid.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for fisk og natur har været der, siden jeg som barn blev introduceret for lystfiskeri. Det har derfor altid ligget i luften, at jeg skulle studere biologi. Det var dog først, da jeg som universitetsstuderende på kandidatdelen havde fag i dyrefysiologi, at jeg opdagede min interesse for feltet og for forskning i det hele taget. Det skyldtes for en stor del det specielle og utroligt inspirerende miljø på Afdelingen for Zoofysiologi på Aarhus Universitet, hvor jeg senere blev optaget som ph.d.-studerende. Det var her, under vejledning af Lektor Hans Malte, at jeg startede min forskning i fisks stofskifte med det formål at undersøge, hvorfor stofskiftet varierer imellem individer, og hvad det betyder for det enkelte dyr.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Størstedelen af mine forsøg udføres i laboratoriet, hvor de eksperimentielle forhold kan kontrolleres. Det giver præcise målinger af fiskenes stofskifte og deres adfærd, hvilket er nødvendigt for nøjagtigt at kunne karakterisere den variation, der er imellem individer. Det endelige mål er dog at forstå, hvad denne variation betyder for fisks succes ude i naturen, men det er også den største udfordring, da det teknisk er meget svært at indsamle data fra vilde fisk under ukontrollerede forhold. Mit Sapere Aude-projekt er målrettet mod denne udfordring; ved at indlede samarbejde med førende forskere i verden indenfor sporing og trådløs dataindsamling (telemetri) af vilde fisk kan jeg studere den økologiske relevans af fysiologisk diversitet indenfor populationer af fisk. Det vil bidrage til vores viden om, hvordan vi bedst kan beskytte og bevare naturlige bestande, som er berørt af de mange ændringer, vi mennesker har påført den verden, vi lever i.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet har ikke kun givet mig mulighed for at udføre et utroligt spændende projekt, der vil vække stor interesse indenfor mit forskningsområde, men også for at samarbejde med ledende forskere i verden. Denne internationalisering vil forøge eksponeringen af min forskning og etablere et netværk, som jeg kan drage nytte af igennem hele min forskerkarriere. Der er desuden stor ’prestige’ forbundet med Sapere Aude-bevillingen. Ud over at være utrolig stolt af at blive udnævnt som ungt forskertalent, vil anerkendelsen uden tvivl øge min konkurrencedygtighed i forbindelse med fremtidige bevillings- og jobansøgninger. Kort sagt, Sapere Aude-programmet vil fremme min forskerkarriere nu-og-her ved at muliggøre banebrydende forskning og vil hjælpe mig til at realisere fremtidige mål gennem den anerkendelse og eksponering, der følger med udnævnelsen som forskertalent.   

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The influence of metabolic rate plasticity on animal behaviour and performance in a changing environment.

Lidt om mennesket bag forskeren

I mine ferier rejser jeg ud i verden. Jeg er lystfisker og rejser gerne med mine fiskestænger i bagagen. Jeg tager på vandre- og teltture i Norge og Sverige, eller fisker efter store og stærke fisk i Venezuela eller New Zealand. I forbindelse med min forskning har jeg boet i både Australien, Canada og nu i Skotland. Derfor går mine rejser også hjem til Danmark, hvor jeg bruger tid med familien og hygger med gode venner, som jeg ser for sjældent. Efter lange arbejdsdage slapper jeg ofte af med en god film eller TV-serie. I weekenden bruger jeg lidt ekstra tid på madlavningen, eller går ud og får en øl med vennerne.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Hasseris Gymnasium, Aalborg og bopæl i Skotland.