Kontaktoplysninger

Tore Bjerregaard Stage

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Forskningsprojekt

Kan variation i gener forudsige alvorlige smerterelaterede bivirkninger ved brug af kræftlægemidlet paclitaxel?

Forskertalent

Tore Bjerregaard Stage

Ph.d, født 1987

Fagområde

Klinisk farmakologi

Hvad handler dit projekt om?

Projektet handler om lægemidlet paclitaxel, der bruges i behandlingen af visse kræftformer, som f.eks. æggestokkekræft. Dette lægemiddel fremkalder en bivirkning - perifer neuropati - der blandt andet kan vise sig som stærke smerter i huden og være svært invaliderende. Når patienter oplever denne bivirkning kan lægerne kun nedsætte den mængde paclitaxel som gives til patienterne for at undgå bivirkningen. Det er problematisk, da vi ved, at en lavere dosis af paclitaxel hænger sammen med lavere sandsynlighed for overlevelse. I mit projekt vil jeg undersøge, om nogle individer kan være disponeret, fra naturens side, til at få denne bivirkning. Samtidig vil vi få indsigt i, hvorfor bivirkningen opstår og måske idéer til at behandle den. Da det ikke kun er paclitaxel, som fremkalder denne bivirkning, har det potentielt også betydning for mange andre lægemidler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft en stor interesse for lægemidler; hvordan de virker, hvorfor de virker, og hvorfor de virker forskelligt imellem individer. Når man tænker over det, giver det mening, at nogle lægemidler virker anderledes i personer, som vejer 150 kg end i dem, der vejer 60 kg. Men kan ens gener være med til at bestemme, hvordan man reagerer på lægemidler? Vil der f.eks. være nogle personer, der får flere bivirkninger eller nogle, som ikke får en effekt på grund af sammensætningen af deres gener? Med denne viden kan vi i fremtiden forudse, hvem der får bivirkninger og effekt af lægemidler. Det har en stor betydning for, hvordan vi bruger lægemidler, og det er også derfor jeg synes, det er så interessant.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De personlige udfordringer bliver at kaste mig over et felt, som jeg aldrig tidligere har beskæftiget mig med: Celleforskning. Jeg har tidligere beskæftiget mig meget med klinisk forskning (altså forskning med mennesker), men aldrig med laboratorieforskning. Som farmaceut har jeg gode muligheder for at fungere som bindeled mellem laboratorieforskning og klinisk forskning, men det kræver, at jeg får større indsigt i førstnævnte. De forskningsmæssige udfordringer går på de udvalgte cellemodeller, som kan være svære at arbejde med. Vores amerikanske samarbejdspartnere har tidligere arbejdet med dem, men de skal efterfølgende implementeres i vores danske laboratorium, og detbliver en stor udfordring. Der er mange perspektiver ved projektet, blandt andet vil vi kunne undersøge andre lægemidler og mekanismen bag disse smerter med disse celler. Det kan give vigtig information. som måske med tiden kan bruges til at udvikle behandling af disse smerter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en meget stor ære at indgå i dette program og en anerkendelse af mit arbejde. Min bevilling giver mig muligheden for at tage ophold på et af de førende laboratorier i verden (University of California, San Francisco) for at arbejde med denne type forskning. Det vil give mig vigtig erfaring, som jeg kan bruge i min karriere til at fortsætte med at drive min forskning fremad. Samtidig får jeg mulighed for at invitere forskere fra hele verden til en international konference indenfor området, som jeg skal afholde i 2018. Det er en unik mulighed, og jeg glæder mig utroligt meget til det.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Improving the understanding and prediction of the serious common adverse drug reaction paclitaxel-induced peripheral neuropathy.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Odense, hvor jeg både har gået i folkeskole, på gymnasium og læst til farmaceut. Bortset fra nogle enkelte udlandsophold har jeg også boet i Odense hele mit liv. Min fritid bruger jeg blandt andet sammen med min kone, og vi nyder at være sammen med familien, løbe, rejse og spise ude. Derudover bliver mange timer brugt i fynske håndboldhaller på at spille håndbold i klubben OH77 sammen med en gruppe venner. Den resterende tid (desværre ikke så meget, der tidligere har været!) bliver brugt på ”gaming” og TV-serier.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Tornbjerg Gymnasium og bopæl i Odense kommune.