Kontaktoplysninger

Anders Anker Bjørk.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum.

Forskningsprojekt

Indlandsisens respons på to århundredes klimaændringer.

Forskertalent

Anders Anker Bjørk

Postdoc, ph.d, født 1981

Fagområde

Geografi, geologi, glaciologi.

Hvad handler dit projekt?

Projektet vil kortlægge indlandsisens udbredelse gennem de sidste to århundreder og sammenholde ændringerne med ændringer i luft- og havtemperatur. Resultaterne skal bruges til at producere bedre modeller for indlandsisens fremtidige massetab. Med konkret viden om gletschernes historie er det nemlig muligt at give modellerne et mere realistisk udgangspunkt, og derved er vi ét vigtigt skridt nærmere mod at kunne forudsige hastigheden på de kommende havspejlsstigninger.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg var heldig at have et studiejob som vandreguide i Grønland og oplevelserne deroppe tændte en ild i mig. Samtidig havde jeg inspirerende undervisere og vejledere, der arbejdede i Arktis og kom med dem på feltarbejde - og så var jeg solgt! Som fladlandsdansker er gletscherne svære at komme udenom – de er store! Og fascinerende! Og så ændrer de sig med klimaet. Den håndgribelighed blev jeg fanget af. Senere gav det et kæmpe kick at stå med gamle billeder af gletschere i hånden, som ingen havde set på de seneste mange årtier, og vide, at de kan have stor betydning for vores forståelse af gletschere som del af klimasystemet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Når vi arbejder med gammelt data fra arkiverne, er det sjældent indsamlet lige dér, hvor man kunne ønske sig – og ofte er der også store huller uden data. Derudover ligger der en kæmpe arbejdsbyrde i digitaliseringen, inden man kan begynde at se på resultaterne.

Perspektiverne er deriomod store, for uden denne type data ville vi ingen information have omkring indlandsisens historie – netop det er en gigantisk motivator i arbejdet. Det er blevet tydeligt, at arkiverne har en umådelig stor rolle også i nutidens forskning; kunsten er så at få sammenkoblet det historiske med det, der måles lige nu og det, der modelleres for fremtiden – og det er det, jeg forsøger med dette projekt!

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vi bedriver grundforskning og forsøger at forstå en flig af det gevaldige system, kloden udgør. Vores opdagelser beskriver, hvordan forskellige processer spiller sammen og, hvor vigtige de har været i forskellige tider af klodens historie. Vores opdagelser vil kunne bruges til bedre at kunne forudsige fremtiden, og netop det er vigtigt i en tid med hastigt stigende temperaturer og dertil hørende havspejlsstigninger.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

For det første er jeg vildt stolt! Stolt over at arbejde med mine kollegaer, og det, jeg laver, har interesse og kan bruges til noget. Det er vigtigt at understrege, at ingen kommer langt alene, og at det multidisciplinære samarbejde er essentielt i bestræbelserne på at gøre store opdagelser. Derudover er det et kæmpe personligt rygklap, som giver endnu mere energi til at undersøge denne spændende klode vi bor på. Sapere-Aude-programmet giver også et større råderum og mulighed for at udvide samarbejdet med de internationale kollegaer.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

G2C - Greenland Ice Sheet Response to Two Centuries of Oceanic and Atmospheric Change.

Lidt om mennesket bag forskeren

Når jeg ikke er på kontoret eller i Grønland, bruger jeg tiden sammen med familien. Med to små børn er der nok at jonglere med, men kan det blive til en sejltur på Øresund eller en gang street-basket, er jeg i mit és. Ferierne går ofte mod nord og hellere end gerne til Grønland!

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Svendborg Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.