Kontaktoplysninger

Anne Loft

Forskningsinstitution

Helmholtz Zentrum München, Institute for Diabetes and Cancer, Tyskland.

Forskningsprojekt

Undersøgelse af de molekylære mekanismer bag lever-dysfunktion i diabetiske senkomplikationer. 

Forskertalent

Anne Loft

Postdoc, ph.d, født 1983

Fagområde

Molekylærbiologi med speciale i funktionel genomics og metabolisme. 

Hvad handler dit projekt om?

I mit projekt skal vi prøve at forstå, hvorfor diabetikere (dvs. sukkersygepatienter), der har haft en periode med et dårligt kontrolleret blodsukkerniveau, har øget risiko for at udvikle invaliderende diabetiske følgesygdomme. Selv om diabetespatienterne kommer i behandling for det forhøjede blodsukkerniveau, bærer disse patienter rundt på en sygdomsarv, som vil resultere i en hurtigere udvikling af en række alvorlige lidelser. I min forskning skal jeg ved hjælp af avancerede DNA-sekventeringsteknikker og forsøg i diabetiske musemodeller undersøge, om der er nogle hukommelsesmarkører i cellernes DNA, som er medvirkende til, at de forhøjede blodsukkerniveauer hos diabetikere ”huskes”, selv når blodsukkerniveauet igen stabiliseres. Desuden skal jeg undersøge, om hukommelsesmarkørerne kan være en forklaring på den hurtigere udvikling af senkomplikationer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for forskningsfeltet blev vækket på et sommerkursus på Syddansk Universitet. Her mødte jeg nogle engagerede undervisere, som var eksperter indenfor et felt, der benytter funktionel genomics til at studere kroppens metabolisme. Jeg fik efterfølgende muligheden for at lave et spændende ph.d.-projekt i Susanne Mandrups forskningsgruppe, hvor vi benyttede avancerede DNA-sekventeringsteknikker til at forstå, hvordan forskellige typer af fedtceller fungerer. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Diabetiske senkomplikationer er hovedårsagen til morbiditet og død blandt diabetespatienter, hvor et dårligt kontrolleret blodsukkerniveau fører til en hurtigere udvikling af disse følgesygdomme. I dag er der meget begrænset viden omkring de molekylære mekanismer, der spiller en rolle for, hvornår senkomplikationerne indtræder. Vi vil i projektet kortlægge nogle af de ændringer, der sker på DNA’et, i forbindelse med udviklingen af diabetiske senkomplikationer i mus. Vi håber på at finde frem til nogle kandidatfaktorer, som regulerer de genomiske ændringer, og vil efterfølgende undersøge, om de har en funktionel betydning for udviklingen af senkomplikationer i mus. En stor udfordring er om de data, vi generer i mus, kan translateres til mennesker, men ved at også at benytte humane cellekulturer i vores studier håber vi at kunne identificere de mest lovende kandidater til videre studier. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Selv om mit projekt er baseret på grundforskning, håber vi at identificere nogle mulige kandidater, der engang i fremtiden vil kunne tjene som terapeutiske mål i behandlingen af diabetiske senkomplikationer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet er et stort skulderklap, der giver mig mulighed for at yderligere internationalisere min forskning. Finansieringen vil tillade mig at deltage i internationale konferencer og møder, hvor jeg vil få lov til at interagere med ledende eksperter indenfor mit felt og dermed udbygge mit forskningsnetværk. Det videnskabelige netværk vil være af afgørende betydning ikke bare for kvaliteten af min forskning under mine postdoc-studier, men vil også styrke min position, når jeg på et senere tidspunkt skal starte min egen forskningsgruppe. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Uncovering the epigenetic basis for hyperglycemia-induced hepatic dysfunction in diabetic late complications.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med Søren, som er postdoc indenfor samme område som mig. Så vi hygger os gerne med en videnskabelig diskussion over aftensmaden, og familien mente derfor, der var risiko at vores datters (Vilja) første ord ville blive et eller andet avanceret fagudtryk (det blev det heldigvis ikke!). En hyggelig fridag for os består i en skovudflugt med Vilja, hvor vi senere mødes med nogle gode venner til noget lækker mad og en spændende sportsbegivenhed i fjernsynet. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Risskov Amtsgymnasium og bopæl i Oberschleissheim nord for München, Tyskland.