Kontaktoplysninger

Freija Verdoodt.

Forskningsinstitution

Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, Enhed for Virus, Livsstil og Gener.

Forskningsprojekt

Kan medicin, som er almindelig brugt, reducere dødeligheden af kræft i æggestokkene og livmoder?

Forskertalent

Freija Verdoodt

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde

Cancerepidemiologi. 

Hvad handler dit projekt om?

Visse grupper af hyppigt anvendte lægemidler menes at virke mod kræft. Særlig aspirin og andre NSAID-midler har vist lovende resultater, men også statiner og beta-blokkere har vist lignende egenskaber. De potentielle fordele ved brug af disse midler i relation til gynækologiske kræftformer er kun sparsomt belyst. I projektet vil jeg undersøge, om disse lægemidler kan forbedre prognosen og mindske dødeligheden blandt patienter med gynækologisk kræft, især æggestokkræft og kræft i livmoderen.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Før jeg kom til Danmark, var mit fokus epidemiologisk forskning i gynækologiske kræftformer, mere specifikt forebyggelse af gynækologisk kræft. Under det arbejde blev jeg bekendt med de danske registre, som er stærke datakilder til farmakoepidemiologisk forskning, herunder det internationalt roste arbejde, som mine nuværende vejledere professor Susanne Krüger Kjær og seniorforsker, ekstern lektor Søren Friis har udført. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Betydningen af farmakoepidemiologiske studier afhænger af kompletheden og kvaliteten af de data, som vi har til rådighed; i vores undersøgelser hvilke lægemidler patienter med gynækologisk kræft har anvendt i løbet af studieperioden, hvilke specifikke karaktertræk patienter har, osv. Adgangen til data fra de landsdækkende danske registre er essentielt for vores forskning og er internationalt anerkendt som en meget værdifuld ressource. Det gør det muligt at efterprøve teorier i store populationer og at undersøge egenskaber ved brugen af medicin (eks. dosis, hyppighed, og varighed), egenskaber hos patienten (herunder alder, andet medicinforbrug og sygelighed), samt sygdomskarakteristik (herunder stadie af sygdommen og den specifikke undertype af kræftsygdommen). 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

På verdensplan udgør gynækologiske kræftformer ca. 15 % af alle kræftdødsfald blandt kvinder, og livmoderkræft og æggestokkræft er ansvarlige for en stor del af de gynækologiske kræftdødsfald. Danmark er blandt de lande med højest dødelighed af æggestokkræft. Der er følgelig stor fokus på at forbedre behandlingsmulighederne for disse sygdomme og finde metoder til at forbedre overlevelsen. I den sammenhæng er mulig behandling med velkendte lægemidler såsom aspirin, statiner og beta-blokkere særligt interessante, idet disse lægemidler er billige, velundersøgte i relation til andre sygdomme og har få bivirkninger. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er overbevist om, at postdocprojektet med støtte fra Sapere Aude-programmet vil give spændende videnskabelige resultater med stort potentiale og samtidig være yderst gavnligt for min karriere. Projektet skaber en unik mulighed for mig i at dygtiggøre mig i epidemiologisk forskning og for at etablere et internationalt netværk af forskere fra Danmark og udlandet. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Improved drought tolerance and recovery via redirection of nitrogen between specialized and general metabolism. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Jan Van Ruusbroeckollege i Bruxelles, Belgien og bopæl i Lund, Sverige.