Kontaktoplysninger

Frej Klem Thomsen.

Forskningsinstitution

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.

 

Forskningsprojekt

Hvem vogter på vogterne? Politi-undervågningens etik. 

Forskertalent

Frej Klem Thomsen

Postdoc, ph.d, født 1978

Fagområde


Etik og politisk filosofi.  

Hvad handler dit projekt om?

Projektet handler om at udforske de etiske udfordringer, som opstår i kraft af, at mulighederne for at overvåge statsmagten bliver mere og mere tilgængelige. For eksempel har man i flere lande introduceret kropskameraer på politibetjente, og RFID-chips giver i princippet mulighed for konstant at kortlægge politibetjentes bevægelser. Potentielt kan sådanne teknologier hjælpe med at dokumentere og forhindre magtmisbrug. På den anden side er det klart, at overvågning rejser en række etiske udfordringer, også når det drejer sig om omvendt overvågning. Er det for eksempel en krænkelse af privatsfæren at kræve, at politibetjente skal bære kropskamera? Eller en moralsk problematisk mistænkeliggørelse og disrespekt at indføre kortlægning af bevægelser? Disse spørgsmål skal projektet forsøge at belyse. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Det fascinerende ved filosofisk etik er, at den kan give et præcist billede af, hvilke gode og dårlige argumenter der findes for forskellige synspunkter i en etisk debat. Det betyder, at man ikke er nødt til at nøjes med at være uenige – man kan faktisk sige, at nogle synspunkter er bedre begrundet end andre. Det opdagede jeg som bachelorstuderende på et fantastisk kursus med professor Jesper Ryberg, og lige siden har jeg været optaget af at analysere og forstå forskellige af de vigtige etiske problematikker, vi som samfund står overfor. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En central udfordring er, at projektet betræder stort set uberørt territorium. Der har været en del forskning i overvågning især de sidste 10-15 år, og også en del diskussion af de etiske udfordringer, som overvågning rejser, men fokus har været på statens overvågning af borgerne. Dét, at borgerne pludselig kan bruge for eksempel mobiltelefoner til at filme og dokumentere statens aktiviteter, eller at overvågningsteknologier potentielt kan bruges til for eksempel at kontrollere politiets handlinger, er der ingen, som har beskæftiget sig med. Af samme grund er der virkeligt spændende perspektiver ved projektet: det er en indlysende vigtig problemstilling, som kommer til at blive mere og mere aktuel, og projektet har mulighed for at være det første til at studere problematikkerne og foreslå svar. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vi er som samfund tvunget til at tage stilling til om og i givet fald, hvordan vi vil udnytte de teknologiske muligheder for at overvåget statsmagten. Projektet kan hjælpe os med at tage stilling på et oplyst grundlag ved at kortlægge, hvilke mulige fordele og ulemper forskellige beslutninger vil have, men også ved at give kvalificerede bud på, hvorvidt tilsyneladende fordele og ulemper faktisk er forhold, som fortjener at blive taget i betragtning, eller irrelevante distraktioner som ikke holder for et nærmere eftersyn. På den måde kan projektet hjælpe med at informere både den offentlige debat og lovgivningsarbejdet. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-prisen er ikke alene en anerkendelse af potentialet i min forskning, som jeg er meget taknemmelig for, og som i sig selv vil gøre det nemmere for mig at skabe interesse omkring min forskning blandt fagfæller og relevante aktører. Det giver mig også en fantastisk chance for at udvikle og udvide mit internationale netværk og forbedrer mine muligheder for at få adgang til at samarbejde med de bedste forskere i verden på universiteter som Oxford og Harvard. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Hvem vogter på vogterne? Politi-undervågningens etik. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i København, er gift med Carolina, og vi har sammen en søn, Sirius, på to år, og et stort, behåret bæst af en kat, Copernicus. Når jeg ikke er optaget af familie og forskning (hvilket er sjældent), så læser jeg en masse populærvidenskab (udenfor mit eget felt), spiller alle mulige brætspil og computerspil, løber og styrketræner, og skriver på min populærvidenskabelige blog, ”Schola Moralis”.  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Køge Gymnasium og bopæl i Københavns kommune.