Kontaktoplysninger

Morten Egevang Jørgensen. 

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskaber. 

Forskningsprojekt

Planter bedre rustet til at modstå klimaændringer.  

Forskertalent

Morten Egevang Jørgensen

Postdoc, ph.d, født 1985

Fagområde

Biokemi, plantefysiologi. 

Hvad handler dit projekt om?

Planter er en af de mest fascinerende og vigtigste organismer på jorden. Det er de i kraft af deres rolle som vores primære kilde til føde, energi og ilt. Det er altafgørende, at vi bliver bedre til at forstå, hvordan disse komplekse organismer fungerer, hvis de skal hjælpe os med at takle de udfordringer, som klimændringer og høj befolkningstilvækst medfører. Det er specielt vigtigt at udvikle nye afgrøder med forbedrede vækstegenskaber under tørke og i næringsfattig jord. I den forbindelse er nitrat en essentiel kilde til nitrogen for planter, og akkumulering af nitrat fra jorden er et centralt første trin i nitrogenstofskiftet, som har afgørende betydning for høstudbyttet. Målet med projektet er at undersøge den fysiologiske rolle af en specifik ionkanal i nitrat-akkumulering fra jorden, nitrat-distribution i planten og nitrat-signalering.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Transportproteiner kan sidestilles med små molekylære maskiner, og jeg har siden starten af mine studier været overordentligt fascineret af, hvordan disse komplekse maskiner fungerer. Det har derfor været ganske naturligt, at membraner og de proteiner, der sidder i membraner, har været et gennemgående tema i min uddannelse og den forskning, jeg har udført. At det lige blev transportproteiner fra planter, skyldes vigtigheden af at udvikle nye afgrøder, der - som den primære fødekilde på jorden - er helt essentielle for at kunne takle mange af de udfordringer, vi står over for i forbindelse med klimaforandringer og øget befolkning. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Klimaforandringer medfører, at tørkeramte jorde med højt saltindhold vil blive mere udbredte i fremtiden. Nogle næringssalte er kun tilgængelige i lave koncentrationer (nitrat), hvorimod andre findes i meget høje koncentrationer (specielt i saltstressede jorde). Ved at forstå nitrat-akkumulering, -distribution og -signalering på det molekylære niveau forventer vi at kunne designe afgrøder, der er bedre tilpassede et ændret klima og nye dyrkningsbetingelser. En af projektets store udfordringer er at undersøge nitrattransport ved brug af den avancerede patch-clamp elektrofysiologi direkte på planternes ledningsvæv. Ved hjælp af viden opnået gennem udvikling og brug af denne teknik håber jeg at kunne bidrage med ny fundamental viden omkring de molekylære mekanismer, der findes bag næringsstofoptagelse i planter. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Min forskning har potentiale til at forbedre høstudbyttet af fremtidens afgrøder ved at øge planternes optagelse af vigtige næringsstoffer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er utroligt taknemmelig og beæret over at indgå i Sapere Aude-programmet. Det er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, jeg har udført, og bekræfter samtidig vigtigheden af planteforskning i arbejdet mod en mere bæredygtig måde at udnytte jordens ressourcer på. Den økonomiske støtte vil give mig en enestående mulighed for at forske i et af de førende forskningsmiljøer inden for mit felt. Derudover vil jeg få rig mulighed til at eksponere min egen forskning i forbindelse med internationale konferencer i blandt andet USA her til sommer. Slutteligt vil Sapere Aude-bevillingen bidrage til at jeg kan opnå mit langsigtede mål om en forskerkarriere i Danmark efter mit udlandsophold. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Channels for improved nutrient use efficiency. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bruger det meste af min fritid med min forlovede Emma og i selskab med venner og familie. Jeg holder af at lave god mad, naturoplevelser, sport og rejser til eksotiske øer. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Tønder Gymnasium og HF og bopæl i Københavns Kommune.