Kontaktoplysninger

Ramona Westermann. 

Forskningsinstitution

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Institut for Finansiering.

Forskningsprojekt

Kan incitamentet til at spare udbytteskat forklare virksomheders ekstreme opsparing? 

Forskertalent

Ramona Westermann

Adjunkt, ph.d, født 1981

Fagområde

Finansiering. 

Hvad handler dit projekt om?

Virksomheder verden over ligger inde med enorme opsparinger. Størrelsen af disse opsparinger er overraskende og kan ikke forklares ved eksisterende teorier. Helt konkret er virksomheders opsparinger tit meget større, end hvad man umiddelbart ville holde som sikkerhed for at imødegå dårlige tider eller til fremtidige investeringer. Hvorfor udbetaler virksomhederne ikke hellere dele af deres opsparing til aktionærerne? Projektet søger at besvare det spørgsmål med en ny skatterelateret tilgang. Udbytte til aktionærer beskattes, men hvis virksomheden senere får behov for ny kapital (til f. eks. at tilbagebetale gæld eller investere for), skal virksomheden til at skaffe ny kapitel, hvilket ikke giver aktionærerne en tilsvarende skattegodtgørelse. Udbyttebeskatning medfører derfor, at virksomheder har et motiv til opsparing, hvis den senere kan få brug for pengene igen. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Mit forskningsområde er corporate finance, der basalt set undersøger, hvordan virksomheder er finansieret, og hvordan de investerer og vokser. Forskningsområdet er fascinerende for mig, fordi grundsætningerne er intuitive, men samspillet mellem virksomhederne, makroøkonomien og de politiske beslutninger er komplekst og ikke fuldt ud forstået. Jeg håber med min forskning at kunne bidrage med en bedre forståelse af dette samspil, som jeg opfatter som vigtigt – i særdeleshed i krisetider. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For det første er det ud fra et teknisk synspunkt udfordrende at opstille en model for et realistisk skattesystem. En af grundene er, at virksomheder tilpasser sig i et komplekst skattesystemer, og en realistisk model skal tage højde for disse tilpasninger. Derudover ændres skatteregler over tid, og de er forskellige fra land til land. Det faktum udgør både en udfordring og en mulighed, fordi disse forskellige skattesystemer giver mulighed for at teste modellens implikationer. Endelig har projektet også til formål at formulere politiske anbefalinger, hvilket også er en kompleks, men vigtig, opgave. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Udbyttebeskatning er forskellig fra land til land og ændres over tid. Man ved dog ikke særlig meget om, hvordan udbytteskat påvirker virksomheders beslutninger. Forståelsen af effekten af dette kunne f.eks. resultere i politiske anbefalinger. Projektet vil opbygge et modelteknisk fundament for yderligere forskning af effekten af udbyttebeskatning på f.eks. investeringsbeslutninger eller alternative muligheder for finansiering. I sidste ende vil denne forskning hjælpe os til bedre at forstå de reelle følgevirkninger af udbyttebeskatning. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet vil yderligere støtte og fremme min karriere som forsker. I særdeleshed er den internationale synlighed og mulighed for formidling af forskningsresultater, som Sapere Aude-programmet åbner op for, en fantastisk mulighed for mig. Internationale aktiviteter vil også resultere i en udvidelse af mit internationale netværk. Internationale samarbejder er i særdeleshed vigtigt for dette projekt i forhold til at indsamle feedback fra forskere fra forskellige lande med forskellige skattesystemer. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Kan incitamentet til at spare udbytteskat forklare virksomheders ekstreme opsparing? 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg flyttede til Danmark i 2013 for at arbejde på Institut for Finansiering på Copenhagen Business School, og siden da har jeg nydt godt af instituttets fantastiske forskningsmiljø og gode kolleger. Før jeg kom til Danmark, fik jeg min kandidatgrad i Tyskland og min ph.d.-grad i Schweitz, hvor jeg også mødte min mand. Vi har nu en vidunderlig og meget energisk datter på otte måneder. Vi kan ikke vente, til vi alle tre kan køre ned af skipisterne en af de kommende vintre. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Berufskolleg Bethel, Bielefeld i Tyskland og bopæl i København.