Kontaktoplysninger

Signe Emilie Cremer.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Forskningsprojekt

Når blodpladeaktivering er uønsket: Et indvendigt eftersyn af blodplader hos hund. 

Forskertalent

Signe Emilie Cremer

Adjunkt, dyrlæge, født 1978

Fagområde

Veterinær klinisk patologi. 

Hvad handler dit projekt om?

Blodplader aktiveres ved blødning og opfattes traditionelt som det førte ’plaster’ på såret. Men blodplader aktiveres også ved andre sygdomstilstande og kan gøre patienter kritisk syge. Vi kan hos hund ikke på simpel vis måle og monitorere denne aktivering. De målemetoder, der findes, er udelukkende tilgængelige for forskningen og ikke for den alment praktiserende dyrlæge. Projektet handler om at finde en biomarkør (eller en kombination af biomarkører) for aktivering af blodplader, som i bedste tilfælde også fortæller noget om den måde/mekanisme, som blodpladerne blev aktiveret ved. Det endelige mål er at finde kandidater, som kan måles i en blodprøve uden isolering af selve blodpladerne. Målgruppen er i første omgang raske hunde og hunde med cancer. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse opstod under mit ph.d.-studium, hvor jeg i et af studierne arbejdede med blodplader fra hunde med hjerteklapsygdom. Jeg opdagede helt uventet en parallel til en blodpladetype identificeret indenfor human forskning, og jeg fik øjnene op og interesse for blodpladerne. Blodplader betragtes ofte som enten hvilende eller aktiverede, men de er langt mere komplekse og har en usædvanlig mangfoldighed for en lille celle uden cellekerne. Uønsket blodpladeaktivering er desuden i høj grad uudforsket i sygdomsmæssige sammenhænge veterinært. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Blodplader aktiveres meget let uden for kroppen. Den største forskningsmæssige udfordring er, at skulle isolere og arbejde kontrolleret med blodpladerne uden samtidig at påføre uønsket aktivering. Hvis det lykkes, skal jeg anvende forskningsmetoder, som vil skabe muligheder for en meget grundig karakterisering af blodpladernes indhold hos hunde. Sådanne studier kan på sigt medføre, at uønsket blodpladeaktivering kan diagnosticeres på langt simplere vis. Men denne forskning kan også fremadrettet være med til at kortlægge blodpladerelaterede sygdomssammenhænge, som f.eks. i cancer. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

På lang sigt vil forskningen føre til en større forståelse for, læring om - og formidling af blodpladernes mangfoldige roller i sygdomssammenhænge og som mere end blot et plaster på såret. I nogle tilfælde kan hunden også fungere som en sygdomsmodel for mennesket. Projektet er dog ikke som udgangspunkt et humant komparativt projekt, men et veterinært projekt med hunden i centrum og for hundens skyld. Familiehunden har dog uden tvivl en stigende betydning for menneskets glæde, sundhed og trivsel på lang sigt. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er et meget fint kvalitetsstempel og en stor anerendelse som nyetableret forsker at modtage Sapere Aude-prisen, og det giver selvtillid, håb og blod på tanden. Prisen vil medføre større økonomisk råderum til forskningen i projektet, især til mit planlagte udlandsophold ved Cornell University og til formidling af min forskning på kongresser. Jeg vil dermed få langt bedre muligheder for at fremme mit netværk og forholdet til eksisterende og nye samarbejdspartnere, især internationalt. Det er mit håb, at prisen også vil give et momentum i forhold til at sikre fremtidige forskningsmidler - et område, hvor vi som dyrlæger ikke har helt så mange muligheder som det humane felt. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Unraveling the secrets of the canine platelet secretome (CAPS): A novel approach to measures of platelet activation state in health and disease.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har været så privilegeret at vokse op med mine forældre og storesøster i et område med et stort socialt fællesskab og plads til alle. Samtidig har jeg aldrig været i tvivl om vigtigheden af uddannelse og hårdt arbejde. Jeg sætter dog også stor pris på min fritid, som jeg nu primært bruger med min familie, mine to børn og min mand, og jeg prøver at finde tid til at engagere mig i skole og børnehave som kontaktforælder og i forældreråd. Jeg er amerikansk gift, og vi rejser så ofte som muligt til USA. Jeg nyder meget at rejse og dyrker løb som fritidsinteresse. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Albertslund Amtsgymnasium og bopæl i Taastrup.