Kontaktoplysninger

Søren Thorgaard Skou. 

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi.

Forskningsprojekt

Skal den første behandling af skade i knæets menisk være træning eller operation hos patienter mellem 18 og 35 år?

Forskertalent

Søren Thorgaard Skou

Postdoc, født 1982

Fagområde

Medicin.

Hvad handler dit projekt om?  

Kikkertoperation pga. skade i knæets menisk er en meget hyppig operation, der alene i Danmark blev udført over 150.000 gange i perioden 2000-2011. Hos midaldrende og ældre fører denne operation ikke til yderligere forbedring i smerte og funktion i tillæg til træning, mens det hos yngre patienter med en meniskskade ikke vides, om det er bedst at starte med træning eller med operation. Formålet med studiet er derfor at undersøge, om kikkertoperation er bedre til at reducere smerte og forbedre funktion og livskvalitet efter ét år sammenlignet med træning og uddannelse hos yngre patienter (18-35 år) med en meniskskade. Deltagerne vil efter lodtrækning enten modtage kikkertoperation af deres menisk eller målrettet, superviseret træning og uddannelse med mulighed for senere at få operation.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg tog min ph.d. i Ortopædkirurgisk Forskningsenhed ved Aalborg Universitetshospital. Her gennemførte jeg sammen med mine kollegaer en række studier med fokus på undersøgelse og behandling af patienter med knæsmerter, oftest med træning som en central komponent. Blandt andet undersøgte vi den ekstra effekt af et kunstigt knæled i tillæg til ikke-operativ behandling, herunder træning. Det åbnede mine øjne for behovet for projekter, der sammenligner operation med et ikke-operativt alternativ, fordi disse projekter kan gøre en kæmpe forskel, når patienten og klinikeren diskuterer, hvilken behandling patienten skal have. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt

Udfordringen ved et projekt, hvor man trækker lod til operation, er først og fremmest at balancere og målrette information til patienter og sundhedsprofessionelle, så det fremstår helt tydeligt, at der er behov for et sådant studie for at finde frem til, hvilken behandling patienten bør tilbydes, og at den enkelte patient derfor skal indgå i studiet. Her håber jeg at kunne bygge på min erfaring fra tidligere lignende studier.

Resultatet af projektet forventes at have stor betydning for klinisk praksis, idet det vil understøtte diskussionen mellem den yngre patient og klinikeren i forhold til, om patienten skal starte med træning eller operation af meniskskaden. Der er mange patienter, der årligt får en meniskskade i deres knæ, så projektet vil kunne være med til at forbedre behandlingsforløbet for en stor patientgruppe. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Min forskning tager udgangspunkt i eksisterende kliniske problemstillinger, da det kan være med til at løfte kvaliteten af den behandling, som der tilbydes i klinisk praksis. Et projekt ændrer sjældent alene på klinisk praksis, men sammenholder man flere studier inden for samme felt og sætter fokus på at implementere denne viden efterfølgende, er det muligt at ændre klinisk praksis på et område. Netop implementering er derfor også en central del af mit forskningsfokus. Jeg håber, at min forskning på længere sigt kan være med til at forbedre behandlingen af patienter med forskellige kliniske problemstillinger. Det vil så kunne medføre en gevinst for samfundet i form af reducerede udgifter til ineffektive behandlinger, sygemeldinger osv. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det vil have stor betydning for mig at indgå i Sapere Aude-programmet. I første omgang vil den ekstra bevilling kunne føre til, at jeg kan opnå yderligere forskningsmæssige kvalifikationer og samarbejdspartnere fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer. Derudover vil den enorme anerkendelse, der følger med Sapere Aude-bevillingen, kunne give mig et ekstra rygstød i min karriereudvikling på kort og lang sigt. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

A randomized controlled trial of treatment of meniscal tears in young adults. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Ligesom jeg som forsker interesserer mig meget for træning, er træning og bevægelse også en helt central og særdeles betydningsfuld del af min fritid og mit liv generelt. Jeg prøver således at udfordre mig selv fysisk på forskellige måder, og oplever faktisk, at det også tjener som inspiration for mit arbejdsliv som forsker. Derudover bruger jeg meget tid med min familie. Jeg har en dreng på to et  halvt år, som ofte formår at få sin far væk fra computeren og i gang med et eller andet. Heldigvis er han og min kone også meget glade for at bevæge sig, så vi laver ofte forskellige former for fysisk aktivitet sammen. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Hasseris Gymnasium i Aalborg og bopæl i Slagelse Kommune.