Kontaktoplysninger

Thomas Kjær Rasmussen.

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering.

Forskningsprojekt

Anvendelse af fremtidens Big Data-kilder til at give bedre forståelse og bedre mulighed for at forudsige rejsendes rutevalg.

Forskertalent

Thomas Kjær Rasmussen

Adjunkt, ph.d, født 1984

Fagområde

Matematisk modellering, transportsystemer. 

Hvad handler dit projekt om?  

Mit projekts overordnede formål er at udvikle metoder, der muliggør anvendelse af Big Data-kilder, såsom GPS-data, til estimation af rutevalgsmodeller, som beskriver rejsendes transportadfærd. Sådanne datakilder har et stort potentiale i forbindelse med estimation af rutevalgsmodeller, idet de giver meget detaljerede og omfattende informationer om rejsendes rutevalg. Der findes dog ingen metoder, der anvender disse konsistent og er praktisk anvendelige i stor skala. Udvikling af sådanne metoder er netop formålet med mit projekt. Projektet vil have en teoretisk samt en empirisk komponent; den teoretiske komponent vil udvikle teoretisk og matematisk konsistente estimatorer designet til at udnytte Big Data-kilder, mens den empiriske komponent vil udvikle tilhørende løsningsalgoritmer samt foretage storskala tests, der anvender faktiske Big Data-kilder. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

De matematiske og naturvidenskabelige fag har altid haft min interesse. Da jeg på universitetet tog et kursus inden for transportplanlægning blev jeg fanget – af emnet, men også af dygtige og meget entusiastiske undervisere. Jeg synes, at netop transportsystemer er interessante pga. deres kompleksitet, og fordi de har en stor betydning for både individer og samfundet. Netop rutevalg er i praktis noget, alle bevidst eller ubevidst stifter bekendskab med i deres hverdag. Derudover finder jeg forskningsfeltet interessant, fordi det kombinerer forskellige discipliner, herunder avanceret matematisk teori, økonomi, adfærdsteori og teknologi. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg har de sidste år været dybt involveret i udviklingen af en ny modeltype til modellering af rutevalg. Den nye modeltype omgår de teoretiske og praktiske vanskeligheder forbundet med de tilgange, der traditionelt har været anvendt. Der er dog endnu ikke blevet foreslået metoder til estimation af den nye modeltype. Samtidig har den teknologiske udvikling sikret tilgængelighed af Big Data-kilder. Størrelsen og den store detaljerigdom af sådanne datakilder udgør et stort potentiale i forbindelse med forståelse og forudsigelse af rejsendes rutevalg, men de er endnu ikke blevet brugt i rutevalgsmodeller. Projektets forskningsmæssige udfordring er således at kombinere disse to relativt uudforskede ’komponenter’ i udviklingen af teoretisk konsistente estimatorer, der samtidig er operationelle og formår at udnytte potentialet i de nye datakilder. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det er essentielt, at beslutningstagere (politikere, ansatte i den offentlige sektor, etc.) har en realistisk rutevalgsmodel tilgængelig i analysen af potentielle infrastrukturprojekter. Det er netop opnåelse af øget realisme af rutevalgsmodeller, der er hovedformålet med mit projekt, og det er blandt andet planen, at jeg i projektet skal bruge de udviklede metoder til at estimere den danske Landstrafikmodel, som bruges af f.eks. Transportministeriet. De hidtil kendte metoder til estimation af rutevalgsmodeller indgår som en naturlig del af undervisningen indenfor transportmodellering på universiteter over hele verden. Givet den store internationale opmærksomhed den nye modeltype allerede har tiltrukket, vil de metoder og estimatorer, jeg udvikler i projektet, forhåbentlig også komme til at indgå som en del af denne undervisning. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At indgå i Sapere Aude-programmet giver mig en unik mulighed for at etablere mig som forsker i Danmark med et veludbygget internationalt netværk. Samtidig ser jeg det som en anerkendelse af mit forskerpotentiale og en tillidserklæring, som jeg håber, at jeg – og min forskning – kan leve op til. Helt konkret vil bevillingen give mig mulighed for i de kommende år at styrke mine internationale relationer via udlandsophold ved internationalt førende forskere i Australien, England samt Israel. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Using Big Data sources for the consistent estimation of next-generation route choice models. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Roskilde sammen med min kone, Stine, som jeg mødte for 10 år siden, og som netop har afleveret sin ph.d.-afhandling. Vi har en datter, Laura, på to år og venter en lillebror i slutningen af juli. Min fritid bruger jeg på at være sammen med familie og venner. Jeg holder meget af at løbe tur langs Roskilde Fjord samt at lege med Laura - det giver et mentalt pusterum i en travl, men yderst spændende hverdag. Det minder mig om nogle af livets andre sider og værdier.  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Aabenraa Gymnasium og bopæl i Roskilde Kommune.