Kontaktoplysninger

Wei Fan. 

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet.

Forskningsprojekt

Test af fremtidige mobiltelefon basestationer i et realistisk flervejs radiomiljø under laboratorieforhold. 

Forskertalent

Wei Fan

Adjunkt, ph.d, født 1987

Fagområde

Trådløs kommunikation. 

Hvad handler dit projekt om?

Massive multiple-input multiple-output (MIMO) betragtes som en af de nødvendige teknologier til at opnå de forbedringer i spektral effektivitet krævet for 5G, som forventes udrullet i 2020. Udviklingsforløbet for massive MIMO-systemer fra tidlig prototype til det endelige stadie med evaluering via målinger, betragtes som værende langsom og ineffektivt. Der foreslås i dette projekt at teste massiv MIMO ydeevne ved hjælp af såkaldt over-the-air (OTA) metoder. Indtil nu har en sådan løsning ikke været undersøgt på grund af manglende kanalmodeller og få eksisterende massive MIMO-systemer. Denne situation er dog under hastig forandring grundet videnskabelige fremskridt. I de kommende år vil den foreslåede metode give et betydeligt spring fremad ift., hvordan testen og udviklingen af massive MIMO systemer gennemføres. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg begyndte at arbejde indenfor området som praktikant ved Intel Mobile Communications, Aalborg i forbindelse med mit kandidatspeciale. Dernæst fortsatte jeg i samme retning med min ph.d. fra Aalborg Universitet. Området er ganske interessant og udfordrende, da det kræver omfattende viden indenfor forskellige aspekter såsom: matematisk modellering, antenneteori, kanalmodellering, optimering osv. Der lægges både vægt på det eksperimentelle samt teoretiske arbejde. Derudover vil jeg nævne, at der fra industrien er stor interesse for forskningsområdet, og gennem de seneste år har jeg opnået et udbytterigt samarbejde med flere partenere. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet foreslår at evaluere massive MIMO mobiltelefon basestationer (BS) ved at benytte OTA-metoder, som ikke tidligere har været anvendt. Test gennemført ved hjælp af OTA har tidligere været anvendt til at evaluere ydelsen af brugerudstyr (UE) som mobiltelefoners antennesystemer. Dog er de evalueringsteknikker, som bruges til at evaluere UE antennesystemer ikke direkte anvendelige til at teste massive MIMO basestationer. For at kunne bruge de eksisterende løsninger til at teste massive MIMOs BSer vil det kræve en betydelig mængde ekstra hardware, hvilket vil betyde store omkostninger. Samtidig vil der opstå flere nye udfordringer; f.eks. skal der designes nye radiokanalsmodeller, som vil være egnede til at teste massiv MIMO. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Test af massive MIMO basestationer (BS) er yderst tiltalende, da det ville fremme udviklingsprocessen og dramatisk reducere tid og omkostninger forbundet med design, integration, verifikation og udrulning af massiv MIMO BSer. I øjeblikket er der en arbejdsgruppe (indenfor 3GPP RAN4), som fokuserer på standardisering af præstationstest af konventionel BSer. Ambitionen med dette projekt er at hjælpe udviklingen hen imod en standardmetode til at evaluere fremtidige massive MIMO BSSer. Dette standardiseringsarbejde foregår i samarbejde med de aktive industrielle partnere, som indgår i projektet. Dermed kan det foreslåede projekt have store samfundsmæssige konsekvenser; eksempelvis at kunne det muliggøre en hurtigere, bedre og mere omkostningseffektiv udbredelse af 5G-nettet. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg føler mig meget beæret over at have modtaget denne prestigefyldte anerkendelse. Denne anerkendelse øger min selvtillid og er helt afgjort en stærk motivation for at præstere mit ypperste som forsker. Mine erfaringer som ph.d.-studerende og adjunkt har vist, at det internationale samarbejde og ophold i udlandet har været særdeles vigtige for mit forskningsarbejde. Sapere Aude-bevillingen forventes brugt til at styrke min forskning som ung forsker indenfor de internationale forskningsaktiviteter for området. 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Præstationsevaluering af Massiv MIMO ved brug af Over-the-Air metoder. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Jingshan First Middle School i Hubei provinsen, Kina og bopæl i Aalborg Kommune.