Forskningsprojektets videnskabelige titel

Magnesium: The Forgotten Elect...Magnesium: The Forgotten Electrolyte in the Elixir of Life?

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet

Afdelingen for Kardiovaskulær og Renal Forskning, Institut for Molekylær Medicin 

Fagområde

Fysiologi

Kontaktinfo

hdimke@health.sdu.dk
Telefon: +45 65 50 83 10

Forskningsleder

Henrik Dimke

Lektor, Molekylær Biolog, ph.d., født 1980

Projekt

En ny forståelse for magnesium – et glemt og understuderet mineral med mulige helbredende egenskaber 

Hvad handler dit projekt om? 

Mangel på mineralet magnesium kan forværre symptomerne og dødeligheden i en række sygdomme, hvorimod magnesium tilskud modvirker symptomer. Men magnesium og dets roller i organismen er i virkeligheden ikke studeret meget og derfor ikke særlig godt kendt. Den basale forståelse af mange af magnesiums funktioner i kroppen mangler simpelthen. Projektets skal derfor klarlægge, hvordan magnesium transporteres i nyren, et organ der er ekstremt vigtigt for vedligeholdelsen af magnesium balancen. Ligeledes skal projektet afdække, hvordan magnesium detekteres i celler generelt samt forstå de mekanismer som ligger til grund for den blodtrykssænkende effekt som magnesium har.

Henrik Dimke - image Health_sdu.png

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har siden min gymnasietid været meget interesseret i forskellige biologiske systemer. Jeg startede som specialestuderende med at undersøge nyrens funktion og fysiologi. Dette komplekse organ bidrager til mange livsvigtige processer i kroppen, men rummer også mange ubesvarede gåder som fascinerer mig. I mit ph.d. studie arbejdede jeg i en gruppe som havde bidraget markant til at forstå magnesium kanaler og deres regulering. Jeg har efterfølgende været meget interesseret i lige præcis denne kombination, men også hvordan disse specifikke magnesium kanaler bidrager til andre fundamentale processer andre steder i kroppen. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De specifikke magnesium kanaler, jeg undersøger, er meget store og er svære at studere, fordi vi ikke har reagenser, som kan detektere dem eller gode stoffer der kan blokere dem. Endvidere er det meget svært at måle magnesium inden i nyrens rørsystem. Derfor er de fleste af de studier som har undersøgt disse kanaler, primært været lavet i cellekulturer. Det har betydet, at det har været svært at danne sig et komplet overblik over de fysiologiske roller som de spiller i organismen. I projektet vil vi derfor bruge avancerede transgene teknikker til at undersøge den fysiologiske funktion af kanalerne i organismen.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Magnesium er et ”glemt” mineral, da mængden af magnesium i blodet ikke måles rutinemæssigt i klinikken eller hos lægen. Faktisk kan klinisk magnesium mangel ses i en lang række patientgrupper, f.eks i op mod 65% af de indlagte på intensivafdelinger. Ligeledes ved man, at magnesium har en række symptomlindrende egenskaber og tilskud kan sænke dødligheden i en række sygdomme. Men de helt fundamentale processer omkring hvordan magnesium balancen vedligeholdes og hvordan magnesium virker i kroppen er i den grad understuderet. Jeg håber at kunne bidrage til den forståelse. Det er rigtigt vigtigt at have en basal forståelse af mineralets virkemekanismer, så man ikke bare agerer på overfladiske fænomener. Ligeledes vil de mekanistiske undersøgelser give mulighed for at identificere specifikke proteiner, man på lang sigt kan udvikle lægemidler imod. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen er en stor anerkendelse, som vil flytte min forskerkarriere et stort skridt fremad. Sapere Aude-programmet vil give mulighed for, at jeg kan hjemtage nye specialiserede teknikker og ekspandere vores eksisterende infrastruktur, som jeg de sidste par år har knoklet for at etablere ved Syddansk Universitet. Ligeledes vil bevillingen betyde mere mandskab, som er ekstremt vigtigt for at lave den type forskning, jeg beskæftiger mig med. Samlet set vil det betyde, at jeg kan få mulighed for at efterfølge vores lovende præliminære forskningsresultater.     

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er efter en længere periode med udlandsophold i blandt andet Holland og Canada hjemvendt til Danmark. Her bruger jeg det meste af min tid uden for laboratoriet, sammen med min dejlige familie. Jeg er meget glad for teknisk dykning, såsom dybe vrag og huledykning, men det bliver sjældnere og sjældnere, at jeg kommer af sted på disse ture. I fritiden herhjemme, når tiden tillader det, kan det blive til en tur i træningscenteret eller en god film i fjernsynet.

Gymnasium og bopælskommune

Risskov Gymnasium og Vejle kommune