Forskningsprojektets videnskabelige titel

Elucidating the evolutionary consequences of cryptic genetic variation and phenotypic plasticity for fungal host-shifts

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Fagområde

Evolutionær økologi

Kontaktinfo

E-mail: hhdefinelicht@plen.ku.dk

Telefon: 35 32 00 97

Forskningsleder

Henrik H. de Fine Licht

Associate Professor, Biologi, født 1979

Projekt

Hvilken rolle spiller evolution og fleksibilitet for sygdomsfremkaldende svampes mulighed for lave et værtsskift?

Hvad handler dit projekt om? 

Den globale opvarmning, moderne dyrkningsmetoder i landbruget og verdensomspændende transport af biologisk materiale betyder at flere sygdomsfremkaldende mikroorganismer kommer i kontakt med nye potentielle værtsarter. Dette kan nogen gange føre til, at nye arter bliver inficeret, men generelt ved vi meget lidt, om hvorfor nogle patogene mikroorganismer skifter vært mens andre ikke gør. I dette projekt vil jeg bruge insektpatogene svampe til at skabe kunstige værtsskift i laboratoriet. Dette vil gøre mig i stand til at følge de genetiske og fysiologiske ændringer i de patogene svampe igennem alle faser af disse kunstige værtsskift fra den første kontakt, gennem efterfølgende passager, til svampene forventes at vise begyndende tilpasning til den nye vært. 

Henrik de Fine Licht - InficeredeGræshopper-01-02.jpg


Billedet viser vandregræshopper inficeret med svampen Metarhizium acridum som specifikt angriber græshopper. Svampen er begyndt at vokse ud af de døde græshopper og har dannet grønne sporer flere steder på kroppen. Det er blandt andet denne svamp som vi i projektet vil manipulere til at inficere andre insektarter. Fotograf: Myrsini Natsopoulou


Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Lige så længe jeg kan huske, har jeg været interesseret i natur og dyrs adfærd. I løbet af studietiden blev jeg dog fascineret af hvordan forskellige organismer som for eksempel insekter og mikroorganismer påvirker hinanden - både positivt og negativt. Lige siden har en bedre forståelse af samspillet mellem de evolutionære og økologiske faktorer, der påvirker organismers interaktioner haft min store interesse. For at studere de basale principper af organismeinteraktioner, undersøger jeg i min forskning interaktionen mellem insekter som fluer, græshopper, og sommerfuglelarver og forskellige insektpatogene svampe. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er meget svært at studere værtsskift i naturen, da vi ofte først opdager at en svamp er begyndt at inficere nye arter, når der er tilstrækkelig mange syge individer. På det tidspunkt har de sygdomsfremkaldende svampe overvundet de første forhindringer, og det vi ser er begyndende tilpasning til de nye værter. Ved at rykke hele processen ind i laboratoriet får vi meget bedre kontrol med, hvad der sker i løbet af de allerførste infektioner i nye værter, men det bliver en udfordring at følge måske meget små men afgørende ændringer i svampenes genekspression. Perspektiverne for denne forskning er store. Helt fundamentalt er vi inde og kigge på, hvordan organismer tilpasser sig nye miljøer, og hvordan fleksibilitet kan påvirke adaptiv evolution.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

De kunstige værtsskift som vi vil skabe i dette projekt, vil blandt andet kortlægge om patogen fleksibilitet efter et værtsskift skyldes de samme og potentielt forudsigelige evolutionære ændringer, og hvilken rolle allerede tilstedeværende genetiske variation spiller for svampepatogeners sandsynlighed for at lave et værtsskifte. Håbet er, at en bedre forståelse af sygdomsfremkaldende svampes værtsskift kan hjælpe med til, at vi får mulighed for på sigt bedre at kunne forudsige fremtidige værtsskift. Det vil potentielt have store perspektiver for de dele af vores fødevareproduktion, sundhedssektor og biodiversitet, der døjer med sygdomsfremkaldende svampe. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne bevilling fra Sapere Aude-programmet vil have meget stor indflydelse på min karriere. Den gør mig i stand til at udbygge og konsolidere min forskningsgruppe og stå i spidsen for et nyt forskningsområde. Derudover vil dette projekt udvide mit internationale videnskabelige netværk, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med de nye samarbejder med førende internationale grupper. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i København men opvokset i Sydsjælland og Sønderjylland. Jeg bor på Frederiksberg sammen med min kæreste Anne og vores to piger, Asta og Ingrid. Meget af min fritid bruger jeg sammen med min familie og vi holder meget af at rejse og opleve nye ting sammen. Derudover sørger jeg også for både at se og spille lidt fodbold. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Sønderborg Statsskole og bosat i Frederiksberg Kommune