Forskningsprojektets videnskabelige titel

Compact Astrophysical Objects and Neutrinos

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet 

Fagområde

Astropartikelfysik og Astrofysik

Kontaktinfo

E-mail: tamborra@nbi.ku.dk 
Telefon: +45 35 33 32 27

Forskningsleder

Irene Tamborra

Lektor, født 1983

Projekt

Vi vil afsløre hemmelighederne bag noget af det mest ekstreme kosmiske fyrværkeri ved hjælp af signaler baseret på en fascinerende elementarpartikel, neutrinoen.

Hvad handler dit projekt om? 

Massive stjerners død i form af voldsomme supernova-eksplosioner er blandt de mest ekstreme begivenheder i universet. Andre voldsomme begivenheder opstår når to stjerner tæt på hinanden dør ved at efterlade to neutronstjerner eller f.eks. en neutronstjerne og et sort hul. Disse kompakte objekter i baner omkring hinanden kan give anledning til at de til sidst roterer ind mod hinanden under udsendelse af enorme mængder energi. De præcise mekanismer bag disse eksempler på kosmisk fyrværkeri er fuld af mysterier, men kompakte objekter anses for at være bag de vigtigste produktionsmekanismer for grundstoffer tungere end jern. En elementarpartikel, neutrinoen, spiller en helt fundamental rolle for disse kompakte objekter. Dette projekt vil kaste lys over neutrinoernes store betydning for dannelsen af tunge grundstoffer ved disse kompakte kilder. 

Irene Tamborra - illustration web_page.png

 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har været fascineret af stjernehimmelen siden jeg var barn. Senere, igennem mine univsersitetsstudier, blev min nysgerrighed vakt af eksistensen af meget svagt vekselvirkende partikler, hvis egenskaber vi endnu ikke har fuldt forstået. Jeg besluttede mig for at kombinere disse to interesser ved at gøre dem til en del af mit forskningsarbejde! Det er en fantastisk mulighed at få lov til at belyse voldsomme kosmiske begivenheder gennem disse næsten spøgelsesagtige partikler og, samtidig, at forstå hvorledes sådanne svagt vekselvirkende partikler kan fundamentalt ændre udviklinger i de tidlige stadier af universet og omkring astrofysiske objekter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For at forstå neutrinoers rolle omkring kompakte astrofysiske objekter skal vi udvikle nye og sofistikerede analytiske og numeriske teknikker. Dette er uudforsket land der involverer interdisciplinært arbejde på grænsefladerne mellem astrofysik, partikelfysik og kernefysik. Vi vil skabe den mest avancerede analyse af observerbare neutrinoeffekter omkring dynamikken bag disse kompakte objekter og forsøge at forstå deres rolle i skabelsen af tunge grundstoffer. Det ultimative mål vil være at forstå nogle af de mest fundamentale spørgsmål omkring mekanismerne bag kompakte astrofysiske objekter. Dette projekt vil fuldstændig ændre den måde, hvorpå vi forstår kompakte astrofysiske objekter og vil bringe os et nyt skridt på vej mod forståelsen af livets opståen i universet. 

Irene Tamborra - home_page (2).png

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil give mig mulighed for at undervise i emner indenfor forskningsfronten af astropartikelfysik og astrofysik. Alle studerende (fra Bsc, Msc til PhD-niveau) samt postdocs der bliver involveret i dette projekt vil udvikle innovative redskaber, der gør dem i stand til at bearbejde meget komplicerede ikke-lineære systemer og store mængder af data. Disse kompetencer har en lang række af anvendelser også indenfor andre forskningsemner, i både offentlige og private sektorer. Derudover ønsker jeg at udnytte dette projekt til at opildne marginaliserede og underrepræsenterede minoriteter til at fokusere på højere uddannelse i naturvidenskab. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Muligheden for at realisere dette fundamentale forskningsprogram gennem Sapere Aude bevillingen vil give et stort skub til mine forskerkarriere. Det vil gøre det muligt for mig at konsolidere mine forskningsaktiviteter i Danmark og det vil give mig de nødvendige ressourcer til at bringe mit unge og dynamiske forskerhold til forfronten af astropartikelfysik og astrofysik, på verdensskala. Dette ambitiøse projekt vil gøre det muligt for mig at besvare nogle af de væsentligste spørgsmål i neutrino astrofysik. 

Gymnasium og bopælskommune

Gymnasieuddannelse Ruvo de Puglia i Italien. Bosat i København.