Forskningsprojektets videnskabelige titel

Rethinking the Choice Process

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

Institut for Virksomhedsledelse / MAPP

Fagområde

Forbrugerpsykologi 

Kontaktinfo

jE-mail: alo@mgmt.au.dk
Telefon: +45 22 17 86 21

Forskningsleder

Jacob L. Orquin

Professor, født 1980

Projekt

I projektet vil vi udvikle en teori om forbrugeres visuelle opmærksomhed, når de træffer deres valg i fysiske eller online forretninger. Ved at kombinere forskellige videnskabelige discipliner som biologi, psykologi og økonomi vil vi lave en matematisk model, der kan forudsige, hvilke produkter forbrugere ser og hvilke de ignorerer. Modellen vil gøre os i stand til bedre at forudsige, hvilke valg forbrugerne træffer, og hvordan de f.eks. kan guides mod sundere og mere bæredygtige produkter.

Hvad handler dit projekt om? 

Projektet har til formål at udvikle en matematisk model, der beskriver, hvilke produkter forbrugere ser og vælger i f.eks. supermarkeder eller netbutikker. Modellen styrker vores forståelse af de psykologiske processer bag forbrugerbeslutninger og forbedrer vores evne til specifikt at forudsige, hvilke produkter forbrugere vælger. Evnen til at forudsige forbrugeres beslutninger spiller en nøglerolle i socialt ansvarlig markedsføring og offentlig politik og kan være med til at styrke valget af sundere og mere bæredygtige produkter.

Jacob Lund Orquin - eye tracking eye.png

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som lille var jeg meget interesseret i biologi. Senere ændrede interessen sig til filosofi og senere igen til kognitionsteori. Når jeg ser på min forskning i dag, bærer den præg af flere af de emner som tidligere fangede min nysgerrighed. I dette projekt vil vi f.eks. kombinere biometriske metoder med kognitive teorier for at løse et filosofisk problem: om vi ser på produkter, fordi vi kan lide dem, eller om vi kan lide produkter, fordi vi ser på dem.    

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største udfordring i projektet er at forklare, hvordan forbrugere træffer beslutninger, når de shopper online eller i fysiske forretninger. For at løse det problem er vi nødt til først at forklare, hvilke produkter forbrugerne ser og hvilke de ignorerer samt hvordan de udtrykker deres præferencer i forhold til de produkter de har set på.  

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg håber, at den teori vi vil udvikle, vil hjælpe grundforskning i beslutningsteori videre mod mere realistiske adfærdsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt ganske få teorier som kan beskrive, hvad der foregår uden for laboratoriet. Teorien vil også kunne bruges til at guide forbrugerens valg i retning af sundere og mere bæredygtige produkter. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at lave et stort og ambitiøst forskningsprojekt som forhåbentlig vil positionere mig endnu stærkere inden for mit eget forskningsfelt. Sapere Aude-programmet er samtidig en blåstempling, som vil gøre det nemmere at søge andre fondsmidler.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min partner og jeg forsker begge i samme emne. På det seneste har vores samtaler dog drejet sig væk fra forskning til at handle om vores lille søn Isaac. Når tiden tillader det, er jeg vild med at læse skønlitteratur, især bøger af Neal Stephenson.

Gymnasium og bopælskommune

Jeg gik på Nykøbing Katedralskole i Nykøbing Falster og bor nu i Aarhus.