Forskningsprojektets videnskabelige titel

Manipulation of the maturing gut microbiome to prevent asthma and allergy

Forskningsinstitution

Den selvejende institution Dansk BørneAstma Center

Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC)

Fagområde

Pædiatri, mikrobiologi

Kontaktinfo

E-mail: stokholm@copsac.com
Telefon: +45 30 64 64 65

Forskningsleder

Jakob Stokholm

Seniorforsker, læge, ph.d., født 1979

Projekt

Tidlig manipulation af tarmens bakterier for at forebygge astma og allergi

Hvad handler dit projekt om? 

I 700 danske børn fulgt tæt fra fødslen, har vi vist, at en umoden bakteriesammensætning ved 1-års alderen medfører en væsentlig øget risiko for at udvikle astma og allergi. I Sapere Aude projektet ønsker jeg at tilføje mekanistisk indsigt og årsagssammenhæng til disse resultater. Jeg vil udnytte data fra den samme gruppe børn til at identificere vigtige miljø- og værtsfaktorer, som kan forme eller forstyrre en sund bakteriel modning. De beskyttende bakteriesammensætningers genetiske komposition og funktionelle egenskaber vil blive undersøgt, for at identificere specifikke gavnlige bakteriesamfund samt bioaktive bakterielle metabolitter. De biologiske effekter af disse vil blive undersøgt videre i samarbejde med New York University, hvor vi planlægger en række forsøg i musemodeller.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under lægeuddannelsen stifter man bekendtskab med mange fagområder, og her startede min interesse for pædiatri og mikrobiologi. Jeg startede min forskningskarriere ved Næstved børneafdeling, hvor der netop var etableret samarbejde med Dansk BørneAstma Center om et kohortestudie. Jeg blev ph.d. studerende ved dette projekt, og har siden forsket i miljøets (i særdeleshed det mikrobiologiske miljøs) betydning for sygdomme hos børn. Vi står overfor et spændende paradigmeskifte i forhold til opfattelsen af bakterier. Fra tidligere at have haft en ren skurkerolle, har vi nu fået forståelse for bakteriernes gavnlige effekter, hvilket i fremtiden vil tillade os at påvirke helbredet igennem bakteriemanipulation. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Astma og allergi er immun-medierede sygdomme, som opstår på baggrund af komplekse samspil mellem arv og miljøfaktorer i det tidlige liv, men de bagvedliggende mekanismer er stadig kun dårligt forstået. Blandt de mest betydende faktorer er sandsynligvis modningen og sammensætningen af de tidlige bakteriesamfund i tarmen. Hvornår bestemte bakterier skal være til stede, samt hvordan interaktionen med børnenes immunforsvar foregår er stadig uvist. Jeg vil forsøge at isolere de bakterier, der er associeret med en beskyttelse mod astma og allergi og teste dem i modelsystemer for at fastslå kausalitet. En udfordring kan være at få de gavnlige bakterier til at leve og vokse sammen, samt at resultater fra musemodeller ikke altid kan overføres direkte til mennesker.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Min forskning har som perspektiv at udvikle en ny metode til forebyggelse af astma og allergi ved manipulation af tarmens bakteriesamfund tidligt i livet. Studiet sigter mod at identificere hvorledes gavnlige bakterier kan sammensættes til en sygdomsforebyggende kombination, samt hvilke børn der kan have gavn af sådan en behandling. Astma og allergi er de hyppigste kroniske børnesygdomme og hyppige årsager til medicinforbrug og hospitalisering af børn. Forebyggelse af disse sygdomme vil have stor indflydelse for den enkelte familie og for samfundet som helhed.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At blive udvalgt til at indgå i Sapere Aude-programmet er først og fremmest en stor personlig anerkendelse. Det bekræfter samtidig at projektidéen har videnskabelig tyngde, samt at den translationelle tilgang, der danner bro mellem den kliniske og basalvidenskabelige forskning, kan føre til en unik synergi. Bevillingen vil medføre, at jeg får ressourcer til at etablere min egen forskningsgruppe og forfølge mine egne forskningsmål, samt til at udvide mit videnskabelige netværk og etablere mig som en af de førende internationale forskere indenfor mit felt. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 39 år og bor i Solrød Strand med min kone Gry, og vores 3 børn: Maj, Adam og Ellen. Det meste af min fritid går derved ganske naturligt som familiefar med alle de sjove og glade dagligdags begivenheder, der optræder med en børneflok. Jeg kan lide at forstå sammenhænge til bunds og er ikke bange for nye udfordringer, så længe de pirrer min nysgerrighed, hvad enten det er på hjemmefronten eller i forskningen. Hele familien har boet et år i Brooklyn, New York, mens jeg arbejdede ved en af verdens førende mikrobiomgrupper. Det var et stort familieeventyr og en enestående forskningsmæssig erfaring. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Tårnby Gymnasium, bopæl i Solrød Kommune.