Forskningsprojektets videnskabelige titel

Distributional robustness in assessment of extreme risk

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

Institut for Matematik

Fagområde

Statistik og sandsynlighedsteori

Kontaktinfo

E-mail: Jevgenijs.ivanovs@math.au.dk
Telefon: +45 87 15 57 98

Forskningsleder

Jevgenijs Ivanovs

Lektor, født 1983

Projekt

Risikomåls følsomhed over for model-misspecifikation i analyse af ekstreme begivenheder. 

Hvad handler dit projekt om? 

Statistiske metoder beror på modelantagelser, og enhver model er en forenkling af virkeligheden, som skal opfange de vigtigste egenskaber, hvilket er dikteret af overvejelser om håndterbarhed og robusthed. Det er derfor afgørende at kvantificere risikomåls følsomhed over for model-misspecifikation, som går ud over afvigelser i modelparametre. Dette er specielt tilfældet for ekstreme risici, hvor tilstrækkelig modellering er særligt udfordrende, og modelleringsfejl derfor kan resultere i enorm underestimation af risiko. Dette projekts formål er at give en matematisk velfunderet ramme til analyse af ekstreme risici, som kan bruges til at vurdere beregnede tals pålidelighed.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har haft en lidenskab for matematik, lige siden jeg var barn. I begyndelsen var jeg optaget af at løse forskellige gåder, og senere deltog jeg i matematiske Olympiader, hvor jeg vandt adskillige præmier. Jeg valgte at studere teoretisk datalogi og fortsatte derefter med machine learning, hvilket til sidst førte mig til det fascinerende studie af statistik og sandsynlighedsteori - videnskaben om tilfældigheder. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største udfordring er at tilvejebringe en matematisk funderet ramme ved at etablere passende strukturelle resultater og grænseresultater. Dette vil føre til en bedre forståelse af risici, påpege sårbarhederne i de antagne modeller og tilvejebringe visse garantier. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Pålidelig risikovurdering er afgørende i en moderne og foranderlig verden, og behovet strækker sig langt ud over forsikrings- og finansieringsområdet. Det påvirker alle mennesker, fx i forbindelse med naturkatastrofer, epidemier, alvorlige bivirkninger af medicin, driftsvigt i atomkraftværker, evolutionære mutationer osv.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne bevilling vil styrke min karriere ved at give mig mulighed for at opbygge en forskningsgruppe inden for ekstrem risikovurdering. Jeg vil kunne udvide og styrke mit internationale samarbejde og skabe et grundlag for yderligere teoretiske fremskridt. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer fra en provinsby i Letland, men har i 13 år boet i Utrecht, Amsterdam og Lausanne, før jeg flyttede til Aarhus. Jeg kom hertil med min kone i 2016 og kun 2 måneder senere blev vores søn født. Jeg bruger gerne fritiden sammen med familien, og når jeg har mulighed for det, dyrker jeg udfordrende bjergbestigning.

Gymnasium og bopælskommune

Daugavpils skole # 4 (Letland). Nu bor jeg i Aarhus.