Forskningsprojektets videnskabelige titel

RelWeb: A Reliable Web of Data

Forskningsinstitution

Aalborg Universitet

Fagområde

Datalogi

Kontaktinfo

E-mail: khose@cs.aau.dk
Telefon: +45 99 40 88 86 

Forskningsleder

Katja Hose

Professor, PhD, født 1980

Projekt

Etablering af et pålideligt Web of Data

Hvad handler dit projekt om? 

World Wide Web er en af de mest indflydelsesrige opfindelser i nyere tid og har radikalt ændret vores liv.
En mindre kendt del af World Wide Web er Semantic Web, som er designet til maskiner og giver adgang til enorme mængder data i det såkaldte Web of Data. Selvom informationerne i Web of Data er frit tilgængelige og dækker en bred vifte af emner (f.eks. almen viden, biovidenskab, geografi og offentlig administration), forbliver de for det meste uudnyttede. En vigtig grund til det uudnyttede potentiale for Web of Data er upålidelighed med hensyn til tilgængelighed, kvalitet og oprindelse. Målet for dette projekt er derfor at udvikle banebrydende ny teknologi, der kan overkomme disse problemer og etablere et pålideligt Web of Data, hvis data kan forespørges pålideligt, og derved muliggøre nye use cases.

Katja Hose _foto Lars Horn Baghuset_credit.png

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Visionen om Semantic Web og et Web of Data er at muliggøre intelligente maskiner, som automatisk kan finde, behandle og forstå data på internettet. Dette er på en måde lignende intelligente personlige assistenter, men er baseret på offentligt tilgængeligt data og standarder og ikke bundet til en bestemt virksomhed eller serviceudbyder. Jeg har altid fundet denne vision spændende, og jeg er glad for, at jeg kan bidrage til at fremme state of the art, og gøre visionen til en realitet. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

State of the art tilgange til at behandle forespørgsler over et Web of Data afhænger af antagelsen om, at data- og forespørgselsservices altid er pålidelige. Dette er dog ikke tilfældet: hvis for eksempel noget bestemt data er midlertidigt utilgængeligt, kan den samme forespørgsel have forskellige resultater på forskellige tidspunkter. En af de største udfordringer for projektet er derfor at udvikle teknikker, som kan effektuere et paradigmeskifte af, hvordan Web of Data tilgås, administreres og behandles. Opnåelse af dette mål vil styrke den brede accept og succes, som Semantic Web har. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Et pålideligt Web of Data vil muliggøre en bred vifte af nye use cases. Ligesom at personlige assistenter bliver en stadigt vigtigere del af vores hverdag, har nye anvendelser, som udnytter den enorme mængde åbne data fra et pålideligt Web of Data, et lignende potentiale. Ved at gøre maskiner i stand til at automatisk at finde, behandle og forstå information kan vi f.eks. understøtte ”computational journalism” og faktatjek. hvor et pålideligt Web of Data med hensyn til kvalitet, oprindelse og tilgængelighed er særdeles vigtigt. Hvis vi begrænser byrden for dataudbydere i form af vedligeholdelse, krævet ekspertise og tekniske ressourcer, vil mange flere dataset blive gjort tilgængelige, hvilket kan hjælpe Web of Data til at gro og derved inspirere endnu flere anvendelser. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen styrker innovation og vækst i mit forskningsområde. Den tillader mig at opbygge et stærkt og innovativt hold og fremme samarbejde med nationale og internationale institutioner i både den akademiske verden og industrien. Dette giver mig en unik mulighed for at etablere en stærk forskningsgruppe som et kompetencecenter omkring forskning i Semantic Web.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min mand og vores to små børn (1 og 3 år) i Aalborg. I min fritid kan jeg udover at være sammen med min familie lide at læse og gå i biografen. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Gymnasiet i Eschwege, Tyskland og bosat i Aalborg