Forskningsprojektets videnskabelige titel

AmmoniSens Optical Ammonia Sensors for Water Monitoring

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

Institut for Bioscience, WATEC Aarhus University Center for Water Technology

Fagområde

Kemi, biologi, miljøvidenskab, udvikling af sensore 

Kontaktinfo

E-mail: klaus.koren@bios.au.dk   
Telefon: +45 31 50 07 41    

Forskningsleder

Klaus Koren

Adjunkt, Ph.D., født 1985

Projekt

Målet er at udvikle en sensor til real time målinger af fiskegiftstoffet ammoniak i vandmiljøer

Hvad handler dit projekt om? 

I projektet vil jeg udvikle en ny teknologi til at måle ammoniak i vandsystemer. Ammoniak er et kemikalie der ophobes i fiskeavl og er giftig for både fisk og miljøet. Med innovativ kemi og design vil det være muligt at måle koncentrationen af dette giftstof i fisk i real time i både fersk- og havvand. Sensorerne vil overvinde nuværende begrænsninger, som f.eks. tværfølsomhed, og være en langtidsholdbar måleenhed. Ambitionen er at flytte teknologien fra grundforskningsniveau til anvendelse i virkeligheden. Sensorteknologien vil øge vores forståelse af kvælstofkredsløbet, hjælpe med at rense vand, og beskytte miljøet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid være fascineret af det faktum, at alle levende systemer baserer sig på nøjagtigt orkestrerede kemiske reaktioner. Samtidig er det utroligt svært at følge og forstå disse reaktioner i de rumlige og tidslige opløsninger, som er påkrævet. Jeg besluttede derfor at udvikle redskaber og metoder til bedre at forstå de kemiske processer, som danner basis for liv. De sensorer som jeg udvikler, hjælper mig til at forstå det kemiske miljø vi lever i, og de processer der regulerer det.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De miljømæssige betingelser i vandmiljøer skaber særlige udfordringer for brugen af sensorer, f.eks. regelmæssig bioforurening og at sensorerne svigter efter kort tids brug. Vi sigter efter at skabe et sensor design med mange lag, der løser nuværende problemer med sensorer, minimerer bioforurening, og på sigt øger stabiliteten. Projektet vil udvikle innovative sensor molekyler, såkaldte fluoroionophore, der vil gøre det muligt for os at registrere ammoniak selektivt. Denne sensor vil ændre drastisk på nøjagtigheden af målinger af ammoniak i vandmiljøer og dermed overvinde eksisterende problemer. Således får vi en dybere forståelse af kvælstofkredsløbet i vandsystemer, der hjælper os med at rense spildevand og overvåge miljøet til beskyttelse af fisk og økosystemet.  

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

De redskaber som jeg udvikler vil påvirke forskellig videnskabelige felter og hjælpe mig med at udvide vores forståelse af levende systemer. Projekt øger dermed vores basale forståelse af ammoniak i vandmiljøer og kvælstofkredsløbet. Det har potentiale til at resultere i en kommerciel sensor, der kan bruges til at optimere spildevandsrensning og beskytte miljøet ved at overvåge følsomme vandområder som søer og kystområder.  

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen vil gøre det muligt for mig at starte min egen forskningsgruppe og forfølge min drøm om at lave noget, der påvirker samfundet ved at flytte de nuværende grænser for viden og teknologi. Den vil gøre det muligt for mig at arbejde på et spændende projekt i en længere periode og skabe et stabilt forskningsmiljø, hvor mine kolleger, studerende og jeg kan forfølge vores idéer og være kreative uden tidspres. Det giver mig en ny frihed til min forskning. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i de østriske bjerge og flyttede til Danmark for fem år siden for at lære mere om biologi og marine miljøer. Efter fire år i København flyttede jeg til Aarhus med min kone – som jeg mødte i Danmark – og vores hund. Vi venter vores første barn til december 2018 og glæder os til at tilbringe vores fremtid sammen i Aarhus. Selvom jeg nu er langt fra bjergene, er mine yndlingshobbier stadig at klatre og stå på ski.

 Gymnasium og bopælskommune

Stiftsgymnasium der Benediktiner in St. Paul i Lavanttal, Østrig.
Trige i Aarhus Kommune.