Forskningsprojektets videnskabelige titel

Deep characterization of tumor-immune system interaction for immunotherapy-based precision medicine treatment of breast cancer

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet

Institut for bio- og sundhedsvidenskab

Fagområde

Bioinformatik, immunologi, onkologi

Kontaktinfo

lro@bioinformatics.dtu.dk

Forskningsleder

Lars Rønn Olsen

Lektor, PhD, født 1983

Projekt

Forudsigelse af effekten af immunoterapi til behandling af brystkræft

Hvad handler dit projekt om? 

Cancer immunterapi er en behandling der aktiverer kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe kræftceller. To kriterier skal være opfyldt, førend immunterapi kan være effektiv. Dels skal kræftcellerne adskille sig tilstrækkeligt fra kroppens raske celler, og dels skal patientens immunforsvar være kompetent til at blive aktiveret imod dem. Det betyder at nogle patienter står til at få stor glæde af immunterapi, mens andre ikke vil respondere. I dette projekt vil jeg med teknologier som DNA og RNA sekventering og massecytometri undersøge, hvorvidt de to kriterier er opfyldt i en gruppe af 2500 brystkræftpatienter og lægge det videnskabelige fundament for immunterapeutisk precisionsbehandling af sygdommen i Danmark.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse i immunologisk bioinformatik opstod da jeg deltog i kurset af samme navn under min kandidatuddannelse på DTU. Interessen i anvendelsen af bioinformatik i immunologisk og onkologisk forskning opstod da jeg skrev speciale på Dana-Farber Cancer Institute i Boston, og blev til en egentlig specialisering under mine postdocs på Oxford Universitet og Stanford Universitet, hvor kompleksiteten af, men også mulighederne i interaktionen mellem kræft og immunforsvar for alvor gik op for mig.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Både tumorer og immunforsvar er meget heterogene cellulære systemer, hvilket gør det vanskeligt at definere simple biomarkører for resultatet af interaktionen imellem dem – herunder respons til immunterapi. Udviklingen af sekventerings- og enkeltcelleteknologier har muliggjort dyb profilering af begge disse systemer, hvorefter den primære udfordring består i at finde mønstre i deres interaktion som kan korreleres til behandlingsudfald. Såfremt dette lykkes, vil det udbrede anvendelsen af cancer immunterapi til alle kræftpatienter, der vil få glæde af den.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Brystkræft koster hvert år over 1.000 mennesker livet i Danmark alene. Der er opnået meget lovende resultater med immunterapi mod flere forskellige kræftsygdomme, men immunterapi er på nuværende tidspunkt ikke anvendt som standardbehandling mod brystkræft. Der er stort potentiale for immunterapi af brystkræft, såfremt man kan forudsige, hvilke patienter der vil drage nytte af behandlingsformen. Fremadrettet er det målet at udvide teknologien til at kunne anvendes til forudsige effekten af immunoterapi mod alle kræftformer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig frihed til at fordybe mig i et forskningsfelt der relativt ungt på dansk jord. Som modtager af Sapere Aude: DFF-Forskertalent fik jeg muligheden for at tage et længere forskningsophold på Stanford Universitet, hvor verdens førende forskere inden for feltet arbejder. Gennem dette ophold har jeg fået nogle fantastiske samarbejdspartnere som sammen med Sapere Aude: DFF-Forskningslederbevillingen nu resulterer i realiseringen af dette forskningsprojekt, der længe blot har været en drøm at udføre.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min nysgerrighed har bragt mig til mange fjerne afkroge af verden – både som forsker og som udforsker, og i løbet af de sidste 15 år har jeg tilbragt næsten 5 år væk fra Danmark. I min fritid har jeg i mange år dyrket trail- og ultraløb samt fridykdykning, men i disse dage er ekstremsport erstattet med en masse tid sammen med min fantastiske familie. Når lejligheden byder sig er jeg stor tilhænger af musik og skønliteratur, samt entusiastisk kaffedrikker (som regel af lyst – af og til af nød).

Gymnasium og bopælskommune

Køge Handelsskole, Københavns Kommune