Forskningsprojektets videnskabelige titel

Intelligent and Artificial Designer Cells & Organs for Regenerative Transplant Medicine (iART)

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

FAGOMRÅDE
Xenotransplantation, genomredigering, dyrebioteknologi, regenerativ medicin

KONTAKTINFO
+45 87167015
lin.lin@biomed.au.dk

Forskningsleder

Lin Lin

Ph.D, Adjunkt, født 1984

Projekt

Mit projekt vil udvikle teknologier til svin-til-menneske organtransplantation

Hvad handler dit projekt om?

Et i høj grad udækket behov i transplantationsmedicin er manglen på organer. Grise er blevet betragtet som en af de mest lovende alternative organkilder på grund af deres anatomiske og fysiologiske ligheder med mennesker. Risikoen for virustransmission og immunologisk afstødning af transplantater er imidlertid to hovedbarrierer for svin-til-menneske organtransplantation, også kendt som xenotransplantation. Efter min tidligere succes med at inaktivere alle porcine endogene retrovira (PERV) hos grise, ved brug af CRISPR-genredigering og kloning, vil mit nuværende projekt udvikle teknologier til at generere grise, der vil være resistente over for immunologisk afstødning og virale infektioner, ved genredigering og ændring af den genetiske kode.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

For to årtier siden blev jeg fascineret af "Dolly the sheep", som fik mig til at beslutte at gennemføre et ph.d.-studie om svinekloningsteknologier og generere genetisk modificerede svin til biomedicin. Jeg var især interesseret i at bruge grise som en alternativ organdonor. For seks år siden har gennembrud i genredigeringsteknologi, CRISPR-Cas9, fået mig til at arbejde på xenotransplantation og derefter samarbejde med professor George Church på dette område. Med alle de teknologier, jeg har erhvervet, føler jeg, at det er mit ansvar at få grise til at blive en løsning for manglen på organer til transplantation.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En resterende udfordring i svin-til-menneske organtransplantation er den immunologiske afstødning af xenotransplantater. I øjeblikket er over 20 genetiske modifikationer blevet identificeret som xenoprotektive. Det er dog stadig ukendt, hvilken kombination af disse genetiske modifikationer, som vil give den bedste xenoprotektive effekt. Desuden antyder vævsspecifik immunafstødning og xenograft overlevelse, at der stadig er ukendte xenoprotektive gener. Mit projekt kombinerer enkeltcelle RNA-sekventering af endotelceller og generel CRISPR screening, til at identificere xenoprotektive gener. De etablerede celle- og CRISPR-screeningsplatforme vil identificere den bedste kombination af xenoprotektive modifikationer. Desuden vil mit projekt anvende ændring af den genetiske kode for at generere resistente grise til sikker og effektiv xenotransplantation.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

For det første vil mit projekt fra grundvidenskabens synspunkt føre til en bedre forståelse af immunologisk afstødning af xenotransplantater. For det andet vil teknologier udviklet i mit projekt lette genereringen af genetisk modificerede svin, som kan anvendes til organtransplantation. For det tredje vil mit projekt føre til generering af de bedste genetisk modificerede grise til xenotransplantation. Dette vil give en løsning på den stigende krise med organmangel. I mit projekt vil jeg etablere flere teknologier for at opnå gennembrud for xenotransplantation, hvoraf nogle teknologier og resultater forventes overført til virksomheder.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Som ung videnskabsmand er jeg så taknemmelig for støtte fra Sapere Aude-programmet. Dette vil uden tvivl have stor indflydelse på min fremtidige akademiske karriere. Sapere Aude-programmet opfordrer mig i første omgang til at videreudvikle mit særlige forskningsområde og støtter mig i at etablere en egen forskningsgruppe. Med støtte fra Sapere Aude-programmet vil jeg kunne opnå gennembrud i xenotransplantation, opnå projektstøtte fra ERC og blive en topforsker inden for mit forskningsområde i fremtiden.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er fra Kina og har boet i Danmark i mere end 10 år. Da jeg er mor til to børn, Mikkel (4,5 år gammel, kinesisk navn Mingke (明可)) og Viktor (næsten 2 år gammel, kinesisk navn Mingxuan (明轩)), bruger jeg nu det meste af min fritid til at lege med mine børn.

Gymnasium og bopælskommune

Shishi Gymnasium, Chengdu, Kina. Bopælskommune: Aarhus, Danmark