Forskningsprojektets videnskabelige titel

Comprehensive Functional Profiling of Tumor-infiltrating Lymphocytes (CO-FU-TILs)

Forskningsinstitution

Herlev Hospital

Center for Cancer Immunterapi (CCIT),
Herlev og Gentofte Hospital 

FAGOMRÅDE

Cancer immunologi

KONTAKTINFO

E-mail: marcodonia@regionh.dk
Telefon: 38 68 38 68

Forskningsleder

Marco Donia

Afdelingslæge, lektor, ph.d., født 1984

Projekt

Karakterisering af ikke-konventionelle funktioner af immunsystemet i cancer 

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt handler om at generere ny vigtig viden om samspillet mellem immunsystemet og kræft med det formål at øge vores viden om, hvordan vi bedst kan manipulere vores immunforsvar til at helbrede fremskreden kræftsygdom. Jeg undersøger funktionen af en speciel type immunceller (lymfocytter), der findes i kræftknuderne og kan genkende kræften som fremmed. Disse immunceller kan udskille forskellige molekyler, men desværre mangler der i dag i høj grad viden om disse molekyler og deres funktion, om de kun hæmmer eller også fremmer kræftknudernes vækst. Vi vil lave en funktionel karakterisering af disse molekyler på flere niveauer og undersøge deres rolle i kræftknuderne. Resultaterne vil bane vejen for udvikling af nye lægemidler mod kræft, der virker ved at blokere de molekyler som fremmer kræftknudernes vækst.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har forsket indenfor sundhedsvidenskab siden 2005, kort efter jeg påbegyndte min lægeuddannelse på Catania Universitet (Italien) i 2002. Grundet stor udvikling indenfor Cancer Immunterapi området, tog jeg til Center for Cancer Immunterapi i Danmark i et udvekslingsprogram. Siden 2014 har jeg forsket udelukkende indenfor dette felt, sideløbende med min kliniske karriere som kræftlæge. Jeg er i dag ansat i en delestilling på Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, hvor halvdelen af min tid bruges på forskning og den anden halvdel til patientbehandling. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

For at udvikle nye former for cancer immunterapier er det essentielt at forstå den meget komplekse interaktion mellem immunsystemet og kræftcellerne. Vi har etableret en på verdensplan helt unik biobank indeholdende samhørende patientspecifikke immunceller og kræftceller, og ved hjælp af de nyeste teknikker, kan vi i laboratoriet reproducere immun-cancer samspillet. Vi kan derfor screene et stort panel af immunceller og identificere hvilke molekyler de udskiller og hvilken rolle disse spiller i kræftknuderne. De anvendte metoder er teknisk krævende, men giver mulighed for ny forståelse af interaktionen mellem immunsystemet og kræft. Min forskning kan føre til ny vigtig viden og på længere sigt udvikling af nye lægemidler til kræftbehandling. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund? 

Kræft spiller en stor rolle i vores samfund, idet omkring hver tredje dansker rammes af kræft. I de senere år har en større forståelse for immunsystemets rolle i kræftsygdom ført til udvikling af cancer immunterapier, der nu kan helbrede nogle patienter med udbredte kræftformer. Disse behandlinger er et kæmpe fremskridt indenfor kræftbehandling, men desværre har mindre end halvdelen af de behandlede patienter gavn af behandlingen, og hvert år dør et stort antal danskere grundet kræft. Der er derfor et stort behov for udvikling af nye kræftbehandlinger. Mit projekt kan føre til udvikling af helt nye former for cancerimmunterapier, der kan gavne patienter, som ikke har effekt af de nuværende tilgængelige behandlinger.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen vil give mig mulighed for at styrke min forskningsgruppe, herunder at træne nye forskningstalenter, hvilket er essentielt for at opnå mine forskningsmæssige mål. Det vil give mig mulighed for at videreudvikle mit internationale netværk og styrke min position i det internationale forskningsfelt. Det prestigefyldte Sapere Aude program vil i høj grad øge synligheden af min forskning og vil give mig muligheden for at videreudvikle min forskning på højeste internationale niveau.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Taormina og opvokset i Catania på Sicilien (Italien), hvor jeg påbegyndte min speciallæge-uddannelse som onkolog (kræftlæge). Jeg kom til Danmark i et udvekslingsprogram, og har efterfølgende siden 2014 valgt at blive i Danmark, hvor jeg har fået den unikke mulighed for at forske ved siden af mit arbejde som kræftlæge. Jeg er gift med en dansk kvinde, og vi har to små piger begge under 3 år gamle. Derudover har jeg i mange år dyrket spydkast, og jeg har været U20 mester i Italien og har deltaget i danske mesterskaber. Efter en achillesseneruptur i 2016, blev jeg nødt til at lægge elitesporten på hylden og dyrker nu primært styrketræning - når jeg kan finde tiden til det. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Galileo Galilei i Catania, Sicilien (2002) og bosat i Københavns kommune