Forskningsprojektets videnskabelige titel

The Bright Side of Microbial Dark Matter: An Untapped Source of Novel Natural Products

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet

Institut for Bioteknologi og Biomedicin

FAGOMRÅDE

Mit fagområde ligger på grænsefladen imellem molekylær mikrobiel økologi og bioteknologi

KONTAKTINFO

E-mail: mibti@bio.dtu.dk

Forskningsleder

Mikkel Bentzon-Tilia

Adjunkt, ph.d., født 1985

Projekt

Mikrobielt mørkt stof: En uudnyttet kilde til nye naturstoffer

Hvad handler dit projekt om?

Antibiotikaresistens hos bakterier spredes med alarmerende hast og er en af de største trusler mod menneskets sundhed. De fleste antibiotika er baseret på naturstoffer isoleret fra dyrkbare mikroorganismer og en af hindringerne for udviklingen af nye antibiotika er, at vi kan dyrke mindre end 1 % af bakterier fra miljøet. De resterende >99 %, såkaldt ”mikrobielt mørkt stof”, repræsenterer en stort set uudnyttet pulje af bioaktive stoffer. Formålet med dette projekt er at isolere nye antibiotika fra denne pulje. Ved at udvikle nye dyrkningsuafhængige metoder til at isolere bakterier fra miljøet på, kan vi omgå kultiveringsbarrieren og tilvejebringe nye antibiotika.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for naturvidenskaben opstod tidligt og jeg har altid haft en iboende nysgerrighed, særligt i forhold til biologien. Allerede i folkeskolen var jeg optaget af Galathea-ekspeditionerne og om de ’tryk-elskende’ bakterier man fandt i dybhavet. Det var da også de mikroskopiske organismers enorme diversitet og betydning, der optog mig mest på biologistudiet. Siden udviklede mine interesser og min forskning sig mere imod, hvordan vi kan anvende denne diversitet, og jeg har de sidste år haft fokus på de bioaktive naturstoffer mikroorganismerne i miljøet producerer.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Fuldstændigt at omgå dyrkning af mikroorganismer i forbindelse med opdagelsen af nye mikrobielle naturstoffer repræsenterer en række udfordringer, men også en lang række gevinster. Ved at mærke mikrobielle celler i miljøet baseret på deres genetiske potentiale til at producere bioaktive stoffer, vil vi være i stand til at isolere og anvende det genetiske arvemateriale fra de mest lovende individer i naturlige mikrobielle samfund. Dette vil ændre den måde vi udnytter mikroorganismer på generelt, og i processen vil vi desuden, i hidtil uset opløsning, kortlægge hvilke mikrobielle samfund i naturen, der huser det største potentiale til at producere nye antibiotika.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vi står på brinken af, hvad WHO kalder den postantibiotiske æra; et sted hvor vi ikke længere kan behandle selv de mest almindelige infektionssygdomme med de forhåndenværende antibiotika. De resultater, vi søger at opnå i løbet af dette projekt, vil være skælsættende i forhold til, hvorvidt vi er i stand til at imødegå denne udvikling. Derudover vil et internationalt frontlinje-projekt som dette skabe optimale rammer inden for hvilke studerende og unge foskere kan prøve kræfter med de nyeste videnskabelige og teknologiske koncepter. Disse koncepter vil ydermere kunne udvikles og overføres til andre relevante områder inden for farma- og biotekindustrien. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er ekstremt vigtig for min fremtidige forskerkarriere, da den giver mig mulighed for at konsolidere mig selv som forskningsleder igennem etableringen af en stærk forskningsgruppe, der har kapaciteten og kompetencerne til at bedrive forskning der lever op til de højeste internationale standarder. Derudover vil bevillingen sikre, at jeg kan forfølge mine egne ideer og over fire år skabe en identitet og et fundament, jeg kan bygge videre på igennem tiltrækning af yderligere eksterne midler.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Min 10-årige datter og jeg er bosat på indre Nørrebro i København, hvor vi nyder byens mange kulturelle og gastronomiske tilbud. Når vi har brug for lidt kontrast drager vi til min hjemstavn i Vestjylland, hvor vi ser familien, skoven og havet. Som forsker og far har man gerne en travl og hektisk hverdag, men jeg gør en dyd ud af, at gøre plads til adspredelser som styrketræning, madlavning, fotografi og fiskeri. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Varde Gymnasium og bosat i København