Forskningsprojektets videnskabelige titel

Admixture between wild and domestic bovines: implications for genetic improvement and conservation

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Section for Computational and RNA Biology, Biologisk Institut

FAGOMRÅDE

Jeg forsker i genetik, evolution og biodiversitet i store pattedyr

KONTAKTINFO

E-mail: rheller@bio.ku.dk
Telefon: +45 29 29 92 27

Forskningsleder

Rasmus Heller

Adjunkt, Ph.d., født 1980

Projekt

Genspredning mellem vilde og tamme okser: perspektiver for genetisk forbedring og naturbevarelse 

Hvad handler dit projekt om? 

I Sydøstasien har vilde og tamme okse-arter blandet sig med hinanden i tusindvis af år. I dette projekt vil vi anvende genom-data til at undersøge, hvilken betydning dette har haft for både de tamme og de vilde arter. For eksempel mener man, at indonesiske kvæg-racer er blevet mere resistente overfor tropiske sygdomme, fordi de har modtaget gener fra vilde okser. Vi vil undersøge hvilke gener i indonesisk tamkvæg, der er blevet introduceret ved krydsning med bantengen, som er en vild okse-art fra Asien. Dette kan bruges til en bedre forståelse for potentialet for genetisk forbedring af kvæg ved hjælp af naturlig og kunstig overførsel af gener fra vilde arter. Desuden vil bruge de genetiske data til at identificere trusler mod bevarelsen af den stærkt truede banteng.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har siden min studietid som ung biolog været stærkt fascineret af tropernes natur og mangfoldighed, særlig hvad angår store pattedyr. Da jeg fik øjnene op for genetik som et værktøj til at lære mere om disse arters biologi, var det en stor åbenbaring. Siden da har jeg i snart femten år brugt genetik til at forske i de store afrikanske pattedyr og deres evolution, historie og bevarelse. Ideen til at forske i de asiatiske okser opstod da det gik op for mig, hvor vanvittigt speciel denne gruppe arter er, og hvad de kan fortælle os om genspredning mellem arter og hvilken rolle genetikken spiller, når en vild art over tid bliver tam. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi skal have indsamlet DNA fra vilde banteng i Indonesien, og det bliver ikke nemt. Heldigvis har vi allieret os med et indonesisk universitet, som skal hjælpe os med det. Vi skal desuden prøve at få fastlagt præcis, hvordan de enkelte gener, som har spredt sig mellem vilde okser og kvæg, har påvirket de forskellige kvægracer. Det er heller ikke nemt. Til dette formål vil jeg samarbejde med stærke partnere i Danmark, Europa, Kina og USA. Vi kan desuden nyde godt af de mange studier der findes på kvæg, hvori man har undersøgt de forskellige geners funktion og virkning på f.eks. sygdomsresistens, kød- og mælkekvalitet, fertilitet og mange andre faktorer. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund? 

Det er mit store håb og forventning, at projektet kan medføre et ændret perspektiv på nødvendigheden af at tage vare på den genetiske diversitet, der findes blandt vilde dyr. I og med at projektet vil undersøge potentialet for at forbedre tamkvæg ved at berige det med gener, som findes i nærtbeslægtede dyrearter, vil vi påvise en mulig kæmpe økonomisk gevinst ved naturbevarelse. På den måde håber jeg at skabe et helt nyt incitament for at bevare og kortlægge de vilde oksers arvemasse, samt at undersøge hvilke anvendelsesmuligheder den potentielt kunne have for os som mennesker. Herudover vil vi også undersøge, hvilken risiko der er for genetisk udvanding af de vilde okser via genspredning fra de dominerende tamkvæg.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen betyder at jeg kan komme i gang med et utroligt spændende modelsystem, som kan danne grundlaget for årtiers forskning fremadrettet. Jeg tror meget stærkt på, at forskning i de vilde okser og deres slægtninge kan føre til gennembrud i vores forståelse af hvordan evolutionen foregår, samt hvordan mennesket har formet evolutionen i de dyrearter, vi gennem årtusinderne har omdannet fra vilde dyr til husdyr. Bevillingen giver mig dermed en mulighed for at placere mig et meget spændende sted rent forskningsmæssigt. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er far til to børn på 6 og 2 år. Tidligere ivrig fodboldspiller og sportsmand, nu mest på hyggeplan i form af friluftsoplevelser bl.a. i Sverige, hvor min familie har en ødegård. Jeg har familie i udlandet og rejser meget, særligt for at opleve vild natur og fremmede kulturer.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Nykøbing Falster Katedralskole. Bopæl i København.