Copenhagen Business School, Department of management, Society and Communication

Fagområde

sociologi

Forskningsleder

Ana Alacovska

Lektor, født 1979

Projekttitel

Operativ fiktion: Populærkulturelle genrers indflydelse på det sociale liv

Hvad handler dit projekt om?

”Hvad der i 1968 var science fiction, er vor tids virkelighed”, lød det for nyligt fra NASA. Mange af de teknologier, som vi i dag tager for givet, som fx stemmestyring og ubåde, var ren fantasi i 60’ernes science fiction-film og -bøger. Men på trods af overvældende eksempler har vi meget lidt systematisk og analytisk sociologisk viden om, hvordan populærkulturelle genrer påvirker vores handlinger og adfærd i det virkelige liv. Ved hjælp af en kvalitativ undersøgelse vil mit projekt afdække, hvordan og under hvilke forhold populærkulturel fiktion former, påvirker og konstruerer vores sociale liv og handlemønstre, tanker og adfærd i et professionelt og organisatorisk miljø. Projektet omfatter tre synergiske subprojekter. Det første undersøger den rolle, science fiction spiller inden for robotdesign og ny teknologi. Det andet projekt undersøger, hvorledes krimigenren påvirker politiarbejde, og det tredje fokuserer på den indvirkning, klimafiktion har på radikal miljøaktivisme inden for sociale bevægelser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Gennem mine ph.d.- og postdoc-studier er jeg blevet mere og mere bevidst om genrernes evne til aktivt at forme vores sociale liv. Da jeg studerede professionel kulturproduktion, blev jeg mere og mere frustreret over de klassiske sociologiske forklaringer på, at social og økonomisk ulighed i kulturproduktion udelukkende kunne tilskrives ”rigtige” målbare, strukturelle forhold som fx social status, socialisering eller positionering i netværk. Jeg observerede, at den genre, som kulturproducenterne arbejdede inden for, også havde en stærk indflydelse på ”rigtige” professionelle verdener.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet formoder, at der er et fælles konstitutivt forhold, et kredsløb mellem den virkelige verden og fiktive, forestillede verdener. Men hvor vi har forsket indgående i, hvordan virkelig og faktuel udvikling fx inden for ingeniørvidenskab og teknologi, har indflydelse på science fiction-film eller -noveller, ved vi relativt lidt om, hvordan fiktion omvendt har indflydelse på virkeligheden. Og så kommer vi til den største sociologiske udfordring: Hvordan behandler man den populærkulturelle, fiktive genre som en uafhængig variabel i stand til at motivere, påvirke og konstruere vores sociale liv, professionelle handlinger og adfærd fremfor, som det ofte antages, at være et objekt, der er formet og påvirket af positionering i netværk eller socialt samspil? Og hvordan undersøger man den adfærds- og arbejdsmæssige samt organisatoriske effekt af populærkulturelle genrer?

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det siges ofte, at vi lever i en tid, hvor vi ikke har fantasi til at løse nært forestående og skræmmende miljø-, sikkerheds- og teknologiske katastrofer. Fantasien synes at være kommet ind i et dødvande. Ved at skabe mere empirisk og teoretisk viden om, hvordan de populærkulturelle genrer som fx science fiction, krimifiktion og klimafiktion former forestillingsevnen inden for hhv. teknologi, kriminalteknik og miljøpolitik, håber vi at kunne formulere et sæt bæredygtige, generative og inkluderende retningslinjer for udviklingen af fantasirig handling og visionsformuleringen af alternative, fremtidige verdener gennem kulturproduktion.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Ved at give mig muligheden for at lede et projekt i topklasse kan Sapere Aude bistå mig i at konsolidere min forskning og samle en gruppe dygtige post-doc forskere omkring min forskning til at udvikle ideerne bag projektet videre. Sapere Aude-bevillingen vil styrke forskningsgruppens internationale position og synlighed, da vi ønsker at være centrum for kultursociologiske studier af arbejde og organisationer i Danmark og Europa.

Lidt om mennesket bag forskeren

Man kan sige, at min fritid og mit arbejde går op i en højere enhed. Jeg er alenemor til en niårig, og vi synes begge, at teaterforestillinger, kunstudstillinger, gode film og bøger hjælper os til at dyrke forestillingen om en bedre, mere inkluderende og retfærdig verden, der inspirerer til handling for at opnå en sådan verden, uanset hvor uendeligt lidt individet kan bidrage. Vi tager ofte på udstilling, i teateret, biografen og på biblioteket.

Bopælskommune

Glostrup

Gymnasium

Gymnasium Sv. Kliment Ohridski, Ohrid, Nordmakedonien