Hevesylaboratoriet, DTU Health Tech

Fagområde

Radiokemi / Drug Delivery

Forskningsleder

Andreas Ingemann Jensen

Seniorforsker, ph.d., født 1983

Projekttitel

Nanopartikler til målrettet radioterapi af hjernetumorer

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt omhandler en effektiv ny behandling af glioblastom – den mest aggressive type hjernekræft. Glioblastom dræber de fleste patienter indenfor kun 2 år, på trods af avanceret, moderne behandling. En hovedgrund til dette er at denne type kræft er meget svær at fjerne fuldstændigt. Det er fordi glioblastomceller infiltrerer det raske hjernevæv. Vores nye behandlingstilgang vil opsøge og dræbe disse kræftceller ved hjælp af målrettet lokal stråleterapi. Vi vil opnå dette ved brug af nanopartikler, som kan fremføre små DNA-lignende radioaktive stoffer specifikt til kræftcellerne. Disse stoffer ”narrer” kræftcellerne til at absorbere dem, hvilket resulterer i at deres DNA bliver ødelagt i en sky af kortrækkende elektroner. Bedst af alt så skader disse elektroner ikke det omkringliggende raske hjernevæv. Nanopartiklerne er nødvendige for at sikre en effektiv fordeling og efterfølgende frigørelse i hjernen, hvilket ikke er muligt med stofferne alene. Nanopartiklerne vil blive designet og udviklet på DTU Sundhedsteknologi, mens Odense Universitetshospital (OUH) vil tage sig af de biologiske tests.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under mine studier til farmaceut, blev jeg fascineret af feltet drug delivery: Hvordan forskellige materialer kan fremføre lægemiddelstoffer specifikt til deres virkningssted i kroppen. Under min ph.d. og senere arbejdede jeg med radioaktiv mærkning af nanopartikler. Dette startede en generel interesse for drug delivery systemer til fremførsel af radioterapi, da det her især er vigtigt at de radioaktive stoffer fremføres specifikt til kræftvæv og undgår raskt væv. Det blev klart for mig at kombinationen af radioterapi med moderne drug delivery teknikker kan være nøglen til succes. Det er det jeg håber at opnå med dette forskningsprojekt samt med min forskning generelt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De mest interessante udfordringer omhandler den kemiske fintuning af frigørelsen af de DNA-lignende radioaktive stoffer fra nanopartiklerne. Dette vil blive gjort gennem en række syntese-strategier. Frigørelsen af de radioaktive stoffer vil skulle arbejde i tandem med fordelingen af selve nanopartiklerme i hjernen, for at sikre stoffernes tilgængelighed i den korrekte fase af kræftcellerne reproduktionscycklus. Nanopartiklerne vil blive designet sådan at de radioaktive stoffer frigøres gennem både enzymatiske effekter og ved indgivelse af aktivator-stoffer. Da vi endnu ikke ved præcist hvor hurtigt dette bør ske, vil opnåelsen af optimal timing af disse trin blive et særligt interessant aspekt af projektet. Success med udviklingen af velegnede drug delivery systemer for terapeutiske DNA-lignende stoffer vil bane vejen for en mere effektiv behandling af aggressiv hjernekræft.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

I Danmark alene bliver 300 mennesker om året diagnosticeret med glioblastom. Markant forbedrede behandlingsformer er enormt vigtige for disse patienter og deres pårørende. Særligt positive resultater fra dyrestudier i Odense antyder at store forbedringer kan opnås i mennesker ved brug af nanopartikel-medieret målretning mod kræftceller, uden de alvorlige bivirkninger og mangel på effekt der ses ved konventionel terapi. Nanopartiklerne som vi vil udvikle vil på lang sigt kunne produceres og bruges lokalt på hospitalerne, men kan også sendes over længere afstande, således at behandlingen vil være tilgængelig for patienter på international skala. Dette nye behandlingsprincip kan også videreudvikles til brug i andre kræfttyper, hvilket betyder at de samfundsmæssige langsigtede aspekter er meget væsentlige mht. nye muligheder for den begyndende danske industri inden for radiolægemidler samt markante besparelser for hospitalssektoren.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne Sapere Aude bevilling vil først og fremmest give mig en fantastisk mulighed for at bidrage til behandlingen af kræft i hjernen og opnå enestående resultater inden for dette felt sammen med mine samarbejdspartnere. Derudover har den markante tværfaglighed ved dette projekt allerede nu udvidet mit netværk betragteligt. Dette er især klart gennem det nye, stærke samarbejde mellem DTU og OUH som dette projekt har bidraget til at cementere, hvilket jeg håber vil øge min egen evne til i fremtiden af udføre forskningsprojekter som til sidst vil blive benyttet i mennesker. Bevillingen vil også gøre mig i stand til at udvide min egen gruppe samt generelle aktiviteter, hvilket i højere grad vil gøre mig i stand til med succes at deltage i større forskningsprojekter, samt gøre at jeg kan føre flere af mine egne ideer ud i livet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Virum i Nordsjælland sammen med min kone fra Spanien og vores to børn. Da mine børn stadig er små går den tid jeg ikke bruger på forskning, sammen med dem. I den relativt begrænsede tid jeg dog har til rådighed kan jeg godt finde på at dyrke lidt tilfældigt motion, gå ture i skoven, spise så mange planter jeg kan og hygge mig med mine venner.

Bopælskommune

Lyngby-Taarbæk

Gymnasium

Rødkilde Amtsgymnasium, Vejle