Datalogi

Fagområde

Sprogteknologi, Kunstig Intelligens

Forskningsleder

Barbara Plank

Lektor, født 1983

Projekttitel

MultiVaLUe: Teknologi til sprogforståelse på tværs af sprog og sproglige varianter

Hvad handler dit projekt om?

Formålet med MultiVaLUe er at udvikle algoritmer til dataudtræk, som vil bringe små sprog tættere på det præcisionsniveau, der eksisterer for sprog, hvor store mængder af annoterede data er tilgængelige, som f.eks. engelsk. Dette opnås ved at udvikle algoritmer til dataudtræk, som kan fungere med få (eller ingen) træningsdata.

 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I løbet af min BSc tog jeg et valgfag i datalingvistik. Det åbnede døren til den fantastiske og udfordrende verden af sprog og sprogteknologi. Sproget indeholder mange udfordringer, og det at give computere sprogkundskaber fascinerede mig fra starten. Og det glæder mig enormt at bidrage til dette spændende og hastigt voksende forskningsfelt, som har potentialet til at gavne samfundet inden for kort tid, f.eks. i forbindelse med maskinoversættelse og digitale assistenter.

 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Manglen på ressourcer og den enorme sproglige variation gør Natural Language Understanding (NLU) udfordrende at arbejde med. Mit projekt adresserer en af de største udfordringer inden for feltet: at forbedre evnen til at generalisere på tværs af opgaver, sprog og sproglig variation. Moderne neurale netværk har skabt store fremskridt inden for feltet, men kræver store datamængder, hvilket har betydet markant ringere præcision. En af de vigtigste udfordringer i projektet er at udvikle algoritmer, der kan lære med minimal styring og hele tiden blive bedre. Lykkes det, vil det åbne op for, at teknologien kan benyttes til flere sprog og sproglige varianter.

 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit projekt vil bidrage til at gøre Natural Language Understanding, og specielt teknologi til udtræk af data fra tekst, mere præcis, og samtidig anvendelig for flere sprog og sproglige varianter. Dette understøtter adgang til informationer i store dokumentsamlinger på mange sprog. Vi vil samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om en specifik case, der handler om at analysere efterspørgslen på jobfaglige kompetencer i Danmark.

 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-projektet styrker innovation inden for kunstig intelligens der anvendes til tekstforståelse. Det giver mig mulighed for at opbygge en førende uafhængig forskergruppe, der vil styrke forskningen inden for kunstig intelligens både i Danmark og internationalt. Projektet danner basis for samarbejde med både den offentlige sektor i Danmark og førende internationale forskningsgrupper.

 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min mand i København. Jeg er vokset op som en del af det tysktalende mindretal i Norditalien, og jeg elsker at være ude i naturen. Min foretrukne ferieform er vandreture hjemme i Dolomitterne.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Brixen-Bressanone, Sydtyrol, Italien